A térképész szak tanterve
2001 szeptemberétől
(kreditek pontosítva 2008. III.)
EZ A KÉPZÉS UTOLJÁRA 2005-BEN INDULT, MAJD FELVÁLTOTTA A BOLOGNAI RENDSZERŰ KÉPZÉS
Alapozó tárgyak 1 - Alapozó tárgyak 2 - Szaktárgyak - Speciális kollégiumok - Terepgyakorlatok - Diplomamunka - Összesített
Vissza a tantervi oldalhoz

Kredit
kód
Tantárgy név Óraszám szemeszterenként Kr. Jegy Előfeltétel1 Előfeltétel2 Tervezett oktató Tantárgyfelelős
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E Gy E Gy E Gy E Gy E Gy E Gy E Gy E Gy E Gy E Gy V. G.
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
mttn1101 Matematika 1 3                                       3 X         Györffy János
mttn2101 Matematika 1gy   3                                     3   X       Györffy János
mttn1201 Matematika 2     2                                   2 X   mttn1101     Györffy János
mttn2201 Matematika 2gy       2                                 2   X mttn2101     Györffy János
mttn1301 Matematika 3         2                               2   mttn1201 mttn2201   Györffy János
mttn0301 MATEMATIKA SZIGORLAT                                         1 Sz       - Györffy János
fttn1401 Fizika             2                           2 X       Cziráki Ágnes Draskovits Zsuzsanna
fttn2401 Fizika gy               1                         1   X     Cziráki Ágnes Draskovits Zsuzsanna
gttn1101 Geológia 1 2                                       2 X       Leél-Össy Szabolcs Draskovits Zsuzsanna
gttn4101 Geológia 1gy   1                                     1   X     Leél-Össy Szabolcs Draskovits Zsuzsanna
gttn1201 Geológia 2     2                                   2 X   gttn1101   Leél-Össy Szabolcs Draskovits Zsuzsanna
gttn4201 Geológia 2gy       1                                 1   X gttn4101   Leél-Össy Szabolcs Draskovits Zsuzsanna
sttn1301 Geofizika         2                               2 X       Elek István Draskovits Zsuzsanna
cttn1201 Csillagászat 1     2                                   2 X       Sándor Zsolt Draskovits Zsuzsanna
cttn1301 Csillagászat 2         2                               2 X   cttn1201   Sándor Zsolt Draskovits Zsuzsanna
cttn5301 Csillagászat 2gy           2                             2   X     Sándor Zsolt Draskovits Zsuzsanna
ettn1501 Meteorológia                 2                       2 X       Weidinger Tamás Draskovits Zsuzsanna
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
lttn1101 Általános természetföldrajz 1 2                                       2 X         Draskovits Zsuzsanna
lttn5101 Általános természetföldrajz 1gy   2                                     2   X       Draskovits Zsuzsanna
lttn1201 Általános természetföldrajz 2     2                                   2 X   lttn1101 lttn5101   Draskovits Zsuzsanna
lttn1301 Általános társadalom- és gazdaságföldrajz 1         2                               2 X       Vidéki Imre, Németh Sarolta Draskovits Zsuzsanna
lttn5301 Általános társadalom- és gazdaságföldrajz 1gy           2                             2   X     Vidéki Imre, Németh Sarolta Draskovits Zsuzsanna
lttn1401 Általános társadalom- és gazdaságföldrajz 2             2                           2 X   lttn1301   Vidéki Imre Draskovits Zsuzsanna
lttn1501 Magyarország földrajza 1                 2                       2 X         Draskovits Zsuzsanna
lttn5501 Magyarország földrajza 1gy                   2                     2   X       Draskovits Zsuzsanna
lttn1601 Magyarország földrajza 2                     2                   2 X   lttn1501
    Draskovits Zsuzsanna
lttn5601 Magyarország földrajza 2gy                       2                 2   X lttn5501     Draskovits Zsuzsanna
lttn1701 Regionális földrajz 1                         2               2 X         Draskovits Zsuzsanna
lttn1801 Regionális földrajz 2                             2           2 X   lttn1701     Draskovits Zsuzsanna
lttn1901 Regionális földrajz 3                                 2       2 X   lttn1801     Draskovits Zsuzsanna
SZAKTÁRGYAK
tttn4101 Térképrajz és technológia 1   3                                     3   X     Becker László Márton Mátyás
tttn4201 Térképrajz és technológia 2       3                                 3   X tttn4101   Becker László Márton Mátyás
tttn4701 Nyomdai előkészítés 1                           2             2   X     Szekerka József Márton Mátyás
tttn1801 Nyomdai előkészítés 2                             1           1 X   tttn4701   Szekerka József Márton Mátyás
tttn4801 Nyomdai előkészítés 2gy                               3         3   X     Szekerka József Márton Mátyás
tttn4901 Nyomdai előkészítés 3                                   2     2   X     Márton Mátyás Márton Mátyás
tttn2201 Térképészeti számítások 1       2                                 2   X     Györffy János Györffy János
tttn8301 Térképészeti számítások 2         1 1                             2   X     Györffy János Györffy János
tttn8201 Térképészeti számítások 3             1 1                         2   X     Györffy János Györffy János
tttn1401 Vetülettan 1             2                           2 X   mttn0301   Györffy János Györffy János
tttn2401 Vetülettan 1gy               2                         3   X     Györffy János Györffy János
tttn1501 Vetülettan 2                 2                       2 X X tttn1401   Györffy János Györffy János
tttn2501 Vetülettan 2gy                   1                     1 X   tttn2401   Györffy János Györffy János
tttn1601 Vetülettan 3                     1                   1   X tttn1501   Györffy János Györffy János
tttn2601 Vetülettan 3gy                       1                 2   X tttn2501   Györffy János Györffy János
tttn1301 Geodézia         2                               2 X   mttn1201   Winkler Gusztáv Ringhofer János
tttn4301 Geodézia gy           3                             3   X     Winkler Gusztáv Ringhofer János
tttn1402 Topográfia             2                           2 X   tttn1301   Buga László Ringhofer János
tttn4401 Topográfia gy               3                         3   X tttn4301   Buga László Ringhofer János
tttn1502 GPS                 1                       1 X   tttn1402 tttn4401 Kovács Béla Ringhofer János
tttn4502 GPS gy                   2                     2   X     Kovács Béla Ringhofer János
tttn1503 Fotogrammetria 1                 2                       2 X   tttn1402 tttn4401 Ringhofer János Ringhofer János
tttn1602 Fotogrammetria 2                     2                   2 X   tttn1503   Ringhofer János Ringhofer János
tttn4601 Fotogrammetria 2 gy                       2                 2   X     Ringhofer János Ringhofer János
tttn8701 Távérzékelés és képfeldolgozás                         1               1 X   tttn1602 tttn4601 Csató Éva Ringhofer János
tttn4701 Távérzékelés és képfeldolgozás gy                           2             2   X tttn1602 tttn4601 Csató Éva Ringhofer János
tttn0701 VETÜLETTAN FELMÉRÉSTAN SZIGORLAT                                         2 Sz       - Györffy János
tttn1101 Bevezetés a térképészetbe 2                                       2 X       Klinghammer István, doktorandusz Klinghammer István
tttn5102 Bevezetés a térképészetbe gy   1                                     1   X     Klinghammer István, doktorandusz Klinghammer István
tttn5301 Térképészeti földrajz 1           2                             2   X     Draskovits Zsuzsanna Márton Mátyás
tttn5401 Térképészeti földrajz 2               2                         2   X tttn5301   Faragó Imre Márton Mátyás
tttn1302 Elméleti kartográfia         2                               2 X       Török Zsolt Török Zsolt
tttn5302 Elméleti kartográfia gy           1                             1   X     Török Zsolt Török Zsolt
tttn1403 Domborzattan             2                           2 X   tttn1302 tttn5302 Zentai László Zentai László
tttn5402 Domborzattan gy               2                         3   X     Mihályi Balázs Zentai László
tttn1504 Térképszerkesztés-tervezés 1                 1                       1 X   tttn5401   Faragó Imre Márton Mátyás
tttn5503 Térképszerkesztés-tervezés 1gy                   2                     3   X tttn5401   Faragó Imre Márton Mátyás
tttn4602 Térképszerkesztés-tervezés 2                     1                   1 X   tttn1504 tttn5503 Faragó Imre Márton Mátyás
tttn5602 Térképszerkesztés-tervezés 2gy                       3                 4   X     Faragó Imre Márton Mátyás
tttn4702 Térképszerkesztés-tervezés 3                           3             4   X tttn4602   Faragó Imre Márton Mátyás
tttn1603 Tematikus kartográfia 1                     2                   2 X       Draskovits Zsuzsanna Klinghammer István
tttn5603 Tematikus kartográfia 1gy                       1                 1   X tttn3301 tttn3401 Draskovits Zsuzsanna Klinghammer István
tttn1701 Tematikus kartográfia 2                         1               1 X   tttn1603   Klinghammer István Klinghammer István
tttn5703 Tematikus kartográfia 2gy                           2             2   X tttn5603   Draskovits Zsuzsanna Klinghammer István
tttn1702 Térképszerkesztés-tervezés 4 (tematikus)                         1 2             1 X   tttn4702   Jesús Reyes Klinghammer István
tttn5702 Térképszerkesztés-tervezés 4 (tematikus) gy                           2             3   X tttn4702   Jesús Reyes Klinghammer István
tttn4802 Térképszerkesztés-tervezés 5 (tematikus)                               2         3   X tttn1702   Jesús Reyes Klinghammer István
tttn1604 Térképrendszerek                     2                   2 X   tttn1403 tttn5402 Zentai László, Jankó Annamária Zentai László
tttn0801 KARTOGRÁFIA SZIGORLAT                                         2 Sz       - Klinghammer István
tttn1201 Általános térképtörténet     2                                   2 X       Török Zsolt Török Zsolt
tttn8801 Atlaszkartográfia 1                             1 2         3   X     Márton Mátyás Márton Mátyás
tttn1901 Atlaszkartográfia 2                                 1       1 X   tttn8801   Márton Mátyás Márton Mátyás
tttn5902 Atlaszkartográfia 2gy                                   2     2   X     Márton Mátyás Márton Mátyás
tttn8901 Kartográfiatörténet                                 1 1     2   X tttn1201   Török Zsolt Török Zsolt
tttn1802 Kartográfiai kommunikáció                             2           2 X       Török Zsolt Török Zsolt
tttn5803 Kartográfiai kommunikáció gy                               2         2   X     Török Zsolt Török Zsolt
tttn3101 Számítógépes kartográfia 1 (alapismeretek)   4                                     4   X     Zentai László Zentai László
tttn3201 Számítógépes kartográfia 2 (hálózatok)       2                                 2   X tttn3101   Kovács Béla Zentai László
tttn1303 Számítógépes kartográfia 3         2                               2 X   tttn3201   Zentai László Zentai László
tttn3301 Számítógépes kartográfia 3gy (CorelDraw)           4                             4   X     Jesús Reyes Zentai László
tttn3401 Számítógépes kartográfia 4 (FH, AI)               2                         3   X tttn1303 tttn3301 Kovács Béla Zentai László
tttn3501 Számítógépes kartográfia 5 (OCAD)                   2                     2   X tttn3401   Mihályi Balázs Zentai László
tttn8604 Számítógépes kartográfia 6 (Mac)                     2 2                 4   X tttn3501   Kovács Béla Zentai László
tttn1505 Térinformatika 1 (bevezetés)                 2                       2 X       Elek István Zentai László
tttn3502 Térinformatika 1 (bevezetés) gy                   2                     3   X     Elek István Zentai László
tttn3601 Térinformatika 2 (adatbáziskezelés)                       2                 2   X tttn1505 tttn3502 Horváth Zsolt Zentai László
tttn3701 Térinformatika 3 (vektoros rendszerek)                           2             2   X tttn3601   Elek István Zentai László
tttn3702 Térinformatika 4 (raszteres rendszerek)                               2         2   X tttn3601   Székely Balázs, Tímár Gábor Zentai László
tttn3801 Térinformatika 5 (vektoros rendszerek)                               2         2   X tttn3601   Domokos György Zentai László
tttn3703 Térinformatika 6 (vektoros rendszerek)                           2             2   X tttn3601   Jesús Reyes Zentai László
tttn3802 Térinformatika 7 (vektoros rendszerek)                               2         2   X tttn3601   Horváth Zsolt Zentai László
tttn3803 Térinformatika 8 (rendszertervezés)                               2         2   X tttn3601   Elek István Zentai László
tttn0802 SZÁMÍTÓGÉPES KARTOGRÁFIA TÉRINFORMATIKA SZIGORLAT                                         2 Sz       - Zentai László
tttn1202 Földrajzinév-írás     2                                   2 X       Földi Ervin Márton Mátyás
tttn5202 Földrajzinév-írás gy       1                                 1   X     Földi Ervin Márton Mátyás
bttn1701 Ökológia                         2               2 X       Kalapos Tibor Draskovits Zsuzsanna
tttn1902 Közgazdaságtan-üzemszervezés                                 2       2 X       Márton Mátyás Márton Mátyás
tttn1903 Környezet- és természetvédelem                                 2       2 X       Tardy János, Kádár Enéh Draskovits Zsuzsanna
tttn1802 Városépítés-tájrendezés                             2           2 X       Szalóki György Draskovits Zsuzsanna
tttn5801 Szakszeminárium 1                               1         1   X     Verebi Sándorné Zentai László
tttn5901 Szakszeminárium 2                                   2     2   X tttn5801   Zentai László Zentai László
tttn5001 Szakszeminárium 3                                     2   2 X   tttn5901   Klinghammer István Klinghammer István
  Kötelezően választható spec. koll. 1                                 4       4 X       - Draskovits Zsuzsanna
  Kötelezően választható spec. koll. 2                                     6   6 X       - Draskovits Zsuzsanna
tttn7901 Szaklaboratórium 1                                   4     4   X     témavezető Klinghammer István
tttn7001 Szaklaboratórium 2                                       10 10   X     témavezető Klinghammer István
  ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI TÁRGYAK                                         6            
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK
tttn9901 Multimédia a kartográfiában                                 2       2 X   tttn8604   Török Zsolt, Kovács Béla Draskovits Zsuzsanna
tttn9902 UNIX/Linux                                 2       2 X   tttn3201   Kovács Béla Draskovits Zsuzsanna
tttn9903 3D modellezés a térinformatikában                                 2       2 X       Elek István Draskovits Zsuzsanna
tttn9904 Webtérképek                                 2       2 X   tttn8604   Jesús Reyes Draskovits Zsuzsanna
tttn9905 Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai                                 2       2 X       Ferencz Csaba Draskovits Zsuzsanna
tttn9001 Tájfutó térképek helyesbítése                                     2   2 X   tttn1403   Zentai László Draskovits Zsuzsanna
tttn9002 Földrajzi felfedezések az interneten                                     2   2 X       Török Zsolt Draskovits Zsuzsanna
tttn9003 Vállalkozástan                                     2   2 X       Draskovits Zsuzsanna Draskovits Zsuzsanna
tttn9004 Amerikai őskultúrák térképészeti emlékei                                     2   2 X   tttn1201   Jesús Reyes Draskovits Zsuzsanna
TEREPGYAKORLATOK
tttn6401 Térképhelyesbítés             2 hét                         8   X tttn1403   Zentai László Zentai László
tttn6601 Felmérés                     2 hét                 8   X tttn1402 tttn1502 Kovács Béla Kovács Béla
DIPLOMAMUNKA
Diplomamunka készítése   26  
Diplomamunka megvédése   0  
Alapozó tárgyak 1 - Alapozó tárgyak 2 - Szaktárgyak - Speciális kollégiumok - Terepgyakorlatok - Szakdolgozat - Összesített
Vissza a tantervi oldalhoz