A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c33Atlaszkartográfia 2
V. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Márton Mátyás

A tantárgy részletes tematikája
1. hét Atlaszmakettek I. (3 óra elmélet)Az előző szemeszterben elkészített atlaszmakettek ismertetése, elemző értékelése, megvitatása
2. hét Atlaszmakettek II. (3 óra elmélet)
Az előző szemeszterben elkészített atlaszmakettek ismertetése, elemző értékelése, megvitatása
3. hét Alapfogalmak III. (3 óra elmélet)
A szerkesztői utasítás - A tervi és rajzi jelkulcs - Atlasztervezési kérdések
4-10. hét Atlaszelemzés, feladatkonzultáció (3 óra gyakorlat)
11. hét Atlaszelemzés, feladatkonzultáció (3 óra gyakorlat)
ELAT - ELektronikus ATlaszok
12. hét Atlaszelemzés, feladatkonzultáció (3 óra gyakorlat)
Multimédiás Atlaszok I. -Budapest, Magyarország (Cartographia)
13. hét Atlaszelemzés, feladatkonzultáció (3 óra gyakorlat)
Számítógépes szakatlaszok - Balaton (MÁFI)
14. hét A szerkesztői utasítások és a jelkulcsok elemzése 3 óra elmélet)A szemeszter folyamán készített szerkesztői utasítás, tervi és rajzi jelkulcs ismertetése, elemző értékelése, megvitatása
15. hét A szerkesztői utasítások és a jelkulcsok elemzése (3 óra elmélet)A szemeszter folyamán készített szerkesztői utasítás, tervi és rajzi jelkulcs ismertetése, elemző értékelése, megvitatása
Javasolt irodalom:
  • Márton Mátyás: Atlaszkartográfia (készülő jegyzet)

VIZSGAKÉRDÉSEK

1.) Az atlasz fogalmának meghatározása
(Különböző szerzők definíciói; a Te véleményed)

2.) Atlasztípusok (I.)
Az atlaszok csoportosítása
az ábrázolt terület szerint
(meghatározások és példák az egyes típusokra az elemzett atlaszok alapján).

3.) Atlasztípusok (II.)
Az atlaszok csoportosítása
az atlasz tartalma,
az atlaszalak, illetve a méret,
a kötészeti forma szerint
(meghatározások és példák az egyes típusokra az elemzett atlaszok alapján).

4.) Atlasztípusok (III.)
Az atlaszok csoportosítása
a felhasználás célja szerint
(meghatározások és példák az egyes típusokra az elemzett atlaszok alapján).

5.) Atlasztípusok (IV.)
Az atlaszok csoportosítása
a névrajz,
a megjelenés módja
az elkészítés (a gyártás) módja,
a megjelenés ideje szerint
(meghatározások és példák az egyes típusokra az elemzett atlaszok alapján).

6.) Véleményed az alapvető atlaszszerkesztési elvek (egységesség, teljesség)
megvalósulásáról egy általad elemzett atlaszban. Jelöld meg,
hogy melyik atlaszról van szó!

7.) Néhány alapfogalom (I.)
Mi az atlaszmakett? Miért szükséges az elkészítése?
Mi a kilövés?
Mi a szerkesztői utasítás?
Mi a jelmagyarázat és mi a jelkulcs?
Mi a fázis- és a skálanyomat?

8.) Néhány alapfogalom (II.)
Mi az atlaszkötés-minta? Miért szükséges az elkészítése?
Szelvényezett térkép alapú atlaszok
Nemzetiatlasz-szerű megoldások
Világatlasszerű feldolgozások
(meghatározások és példák az egyes típusokra az elemzett atlaszok alapján).

Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz