A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-sz4 SZÁMÍTÓGÉPES KARTOGRÁFIA, TÉRINFORMATIKA SZIGORLAT
IV. évfolyam 2. félév -- Számonkérés: szigorlat -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Zentai László

A tantárgy részletes tematikája
Tárgyak
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz


VIZSGATÉTELEK:


Számítógépes térképészet

1. Az operációs rendszerek fejlődésének szerepe a számítógépes térképészetre (DOS, Windows verziók, Unix).
2. Az internet alapelemei: telnet, ftp, mail, gopher, web; biztonságos hálózati kapcsolatok. Az internetbe kapcsolt számítógépek azonosítása (IP cím, DNS).
3. Szoftvertípusok és állományformátumok a digitális kartográfiában.
4. A számítógépes programok színkezelési lehetőségei.
5. Szövegkezelési lehetőség a számítógépe szoftverekben: betűtípusok a különféle platformokon, Unicode
6. Output eszközök. A Postscript szerepe a digitális térképészetben.
7. A Macromedia Freehand és a CorelDraw szoftverek összehasonlítása.
8. Az OCAD szoftver funkcionalitása
9. Az Apple-McIntosh rendszerek és Mac specifikus szoftverek. Az OS-X alapjai
10. Webkartográfia, térképek publikálása a weben, a HTML nyelv.

Térinformatika

1. Az adatbázis-kezelés főbb fogalmai: relációs adatbázisok, rekordok, mezők, kulcsmezők, szülők és gyermekek, rekordok rendezése, indexelés, táblák összekapcsolása, felhasználói alkalmazások, kliens-szerver architektúra, az SQL alapjai.
2. Vektoros rendszerek, szimbolikus adat modell, vektorgrafikus adatszerkezetek alapelemei, komplex objektumok, topológia, a relációs adatkapcsolati modell, rétegek, feature classok, entitások-objektumok, tulajdonságok.
3. Vektoros GIS funkciók, tematikus térképkészítés, legyűjtések feltételrendszer megadásával és térbeli relációkkal (overlap, intersection, is within, contain, stb.) térbeli indexelés.
4. Nevezetes vektoros alapszoftverek bemutatása és összehasonlítása: Geomedia, Mapinfo, Arcview. Adatbázis építés, digitalizálás, topológia építés és javítás, adatnyerési módszerek.
5. Raszteres rendszerek, digitális kép, raszteres adatszerkezetek, pixel, felbontás, színmélység, színmodellek, kontrasztnövelés, hisztogramm, digitális szűrők elvei, a kernel, osztályozási eljárások.
6. Főbb erőforrás-kutató műholdak, működésük bemutatása, üzemmódjaik, leképezési frekvenciasávok, georeferencia, rektifikálás, az ER Mapper szoftver főbb funkciói.
7. 3D-s rendszerek, a mintavételi-tétel, Nyquist frekvencia, felületek mintavételezése szabályos rácsban (DEM) és szabálytalan háromszögek hálózatával (TIN), 3D-s ábrázolási technikák.
8. Az AutoCad szoftver jellemzői, összehasonlítása egy általános grafikai szoftverrel és alkalmazási lehetőségei a térképkészítésben.
9. A rendszertervezés alapelvei. a CASE módszer bemutatása, stációk: stratégiai tervezés, elemzés, részletes tervezés, megvalósítás, dokumentálás, átadás, monitorozás, az általános rendszerépítési elvek alkalmazása a térinformatikára.