A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c08Térképészeti számítások 3
Statisztikai ismeretek
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 1+1 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA statisztikai minta és jellemzői. Adatsorok, standardizált adatsorok
2. hétTapasztalati eloszlásfüggvény, hisztogram
3. hétStatisztikai adatbázis-készítés az Excel táblázatkezelőben
4. hétDiagramok előállítása az Excel táblázatkezelőben
5. hétStatisztikai próbák: u-próba, t-próba, F-próba
6. hétStatisztikai próbák: x2 próbák
7. hétHomogenitás vizsgálat, függetlenségvizsgálat
8. hétLineáris regresszió. Korrelációs együttható
9. hétTöbbváltozós lineáris regresszió
10. hétNemlineáris regresszió
11. hétIdősorok elemzése. Trendszámítás
12. hétA statisztikai adatgyűjtés. A statisztikai mintavétel kérdései
13. hétTerületi statisztikai vizsgálatok. A földrajzi adatmátrix. Faktoranalízis
14. hétAz osztályozás statisztikai vonatkozásai. Clusteranalízis
15. hétAdatok megjelenítése térképen az Excel táblázatkezelőben
Javasolt irodalom:
  • Borovkov, A. A.: Matematikai statisztika. Typotex Kiadó, Budapest 1999.
  • Kovacsics J.: Statisztika. Tankönyvkiadó, Budapest 1979.
  • Köves P.-Párniczky G.: Általános statisztika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1981.
  • Matematikai statisztika. (Szerk. Mogyoródi J.-Michaletzky Gy.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1995.
  • Prékopa A.: Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1962.
  • Társadalomföldrajzi elemzések számítógépen. (Szerk. Szónokyné A. G.- Herendi I.) JATEPress, Szeged 1996.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz