A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b01 Általános természetföldrajz 1
I. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó:

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét A geomorfológia tárgya, fejlődése. A szerkezeti formák. Vulkáni felszínformálás. A külső erők általános tevékenysége. A felszíni leöblítés /areális erózió/ folyamatai, formái. A folyóvízi erózió menete. Folyóvízi felszínformálás: szakaszjellegek, teraszképződés, völgytípusok. Tavak, tengerek felszínformálása. A jég felszínformálása: a jégtakaró, a hegységi jégárak.
Javasolt irodalom:  
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1-15. hét A távérzékelés alapjai. Alakmérési módszerek a vulkángeomorfológiai kutatásokban. Vulkáni formák légi- és űrfelvételeken. Morfometriai térképek a geomorfológiában. A geomorfológiai térképezés alapjai. Folyóvízi formák értelmezése térképeken, légi- és űrfelvételeken. Vulkáni és folyóvízi formák geomorfológiai térképeken. Abráziós és jég által létrehozott formák felismerése és értelmezése légi- és űrfelvételeken.
Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz