A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b04Általános társadalom- és gazdaságföldrajz 2
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Vidéki Imre

A tantárgy részletes tematikája
1. hétAz ipari tevékenység világgazdasági jelentősége, az ipari tevékenység felosztása. Az innováció. Új ipari szervezetek. A természeti erőforrások, csoportosításuk. A nyersanyagok készletértelmezési kérdései. A kimerülés problematikája
2. hétAz elsődleges energiahordozók. A szénbányászat gazdaságföldrajza (keletkezés, bányászat, külkereskedelem, készletek)
3. hétA kőolajtermelés jelentősége, a földgázbányászat szerepének növekedése (keletkezés, bányászat, külkereskedelem, készletek)
4. hétAz atomenergia jelentőségének változó megítélése. A vízenergia hasznosításának legfontosabb kérdései
5. hétAz alternatív energia-források kitüntetett jelentőségének a bemutatása. A villamos-energia rendszerek. Az energiatermelés és fogyasztás alakulása a fejlett és a fejlődő országokban
6. hétA kohászat, mint alapanyag-termelő ágazat sajátosságai, különös tekintettel a vas- és acél, valamint az alumíniumkohászatra. A telepítési szempontok
7. hétA gépipar fejlődése, belső szerkezetének változásai. A termelési eszközök és a fogyasztási cikkek előállításának hatása a társadalmi-gazdasági fejlődésre
8. hétA vegyipar jelentőségének növekedése, hagyományos és modern szakágazatok az iparágban. A petrolkémia. A kutatás- és fejlesztés szerepe a gyógyszergyártás példáján
9. hétAz infrastruktúra fontossága, csoportosítása. A telekommunikáció. A közlekedés sajátosságai. A közlekedési hálózat kialakulására ható tényezők
10. hétA vízi-, a szárazföldi- és a légi közlekedés szerepének változása. A termelés, az értékesítés, a nemzetközi munkamegosztás, a személyi szolgáltatások és a közlekedési rendszerek működésének összefüggései
11. hétA vízgazdálkodás gazdaságföldrajzi kérdései
12. hétAz idegenforgalom: különböző szempontok szerinti csoportosítás, a növekvő gazdasági szerep bemutatása. A mennyiség és a minőség kérdése
13. hétA világgazdaság fejlődését befolyásoló alapvető tényezők. Centrum és periféria. A globalizáció legfontosabb jegyei
14. hétA nemzetközi gazdasági integrációk kialakulásra ható tényezők. Az Európai Unió létrejötte, fejlődése, intézményei
15. hétAz ENSZ kialakulásának körülményei, felépítése, működése, a főbb szakosított intézmények (pl. ILO, UNESCO, WTO, pénzügyi szervezetek)
Javasolt irodalom:
  • Bernát T. (szerk.): Általános gazdasági földrajz. 1984. Tankönyvkiadó, Budapest. J-10-1677 84-146., 386-415.old.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz