A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c27Tematikus kartográfia 2
IV. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Klinghammer István, Draskovits Zsuzsanna

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét A kartográfia tudományelméleti koncepciója modellelméleti szempontok alapján
2. hétA tematikus térkép fogalma – tudományelméleti implikáció
3. hétA kartográfiai modellelmélet
4. hétA térkép modell tulajdonsága
5. hétA kartográfiailag releváns modell-konstrukciók
6. hétA szemantikai szintek elmélete
7. hétNapjaink térképeinek formai és tartalmi ismertetőjegyei
8. hétA mai térképek megjelenési formái
9. hétA digitális tárgymodellek képzése
10. hétA digitális térképi modellek képzése
11. hétMi a digitális térkép?
12. hétFejlődés a térképi információrendszerek irányába
13. hétA képfeldolgozástól az információs rendszerekig
14. hétA térképkészítés osztályzása
15. hétA mai térképek tartalmáról – a tartalmi információközlés új koncepciói
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer István: A kartográfia kialakulása napjainkig (Tudománytörténeti áttekintés a kezdetektől a digitális tematikus térképek szerkesztéséig), ELTE, 1991
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hétFöldtani térképek szerkesztése
2. hétGeomorfológiai térképek
3. hétTalajtérképek
4. hétHidrológiai térképek
5. hétGeofizikai térképek
6. hétMeteorológiai és klimatológiai térképek
7. hétNövény- és állattani térképek
8. hétNépességi térképek
9. hétPolitikai földrajzi térképek
10. hétGazdasági térképek
11. hétMezőgazdasági térképek, erdőtérképek
12. hétEnergiagazdálkodási térképek
13. hétIpari térképek, kereskedelmi térképek
14. hétKözlekedési és szállítási térképek
15. hétTerületfejlesztési, regionális földrajzi térképek
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz