A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
mttn1201 és mttn2201 (gy) Matematika 2
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Fialowski Alice

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hétHatározott integrál fogalma, definíció, tulajdonságok
2. hétPrimitív függvény, analízis alaptétele
3. hétHelyettesítéses integrálás, parciális integrálás elve
4. hétParciális törtekre bontás
5. hétIntegrál alkalmazásai I.
6. hétIntegrál alkalmazásai II.
7. hétDifferenciálegyenletek I.
8. hétDifferenciálegyenletek II.
9. hétTobbváltozós függvények, szintgörbék
10. hétHatárérték, parciális derivált
11. hétIránymenti derivált, grádiens
12. hétImplicit differenciálás, szelsőértékek
13. hétLineáris algebra elemei, mátrixok I.
14. hétLineáris algebra elemei, mátrixok II.
15. hétValószínűségszámítás alapfogalmai
Javasolt irodalom:
  • T. Sós Vera: Analizis I/2, Tankönyvkiadó egyetemi jegyzet
  • Bárczy Barnabás: Integrálszámítás. Műszaki Kiadó.
  • Solt György: Valószínűségszámitás. Műszaki Kiadó.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz