A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c06Térképészeti számítások 1
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája
1. hétTérképészeti feladatok algoritmizálása, algoritmus ábrázolása
2. hétCiklus szervezése
3. hétPascal program felépítése és alapfogalmai. Deklarációk
4. hétAritmetikai és logikai kifejezések. Értékadó utasítások
5. hétFeltételes utasítások
6. hétCiklusutasítások
7. hétTömbök kezelése, műveletek vektorokkal
8. hétEgymásba ágyazott ciklusok. Műveletek mátrixokkal. Mátrixok szorzása
9. hétBeolvasási és kiírási alaputasítások
10. hétStrukturált állományok deklarálása és használata
11. hétSzöveges állományok és használatuk
12. hétEljárások és függvények deklarálása, használata
13. hétParaméterátadás alprogramoknál. Eljárásparaméterek, függvényparaméterek
14. hétEljárások és függvények azonosítója, mint paraméter
15. hétStringek használata. A stringekre vonatkozó eljárások és függvények
Javasolt irodalom:
  • Gisbert S. - Tako G.: Numerikus módszerek 1-2. Budapest, 1993, 1995.
  • Benkő Tiborné-Benkő László-Tóth Bertalan-Varga Balázs: Programozzunk Turbo-Pascal nyelven. Budapest, 1998.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz