A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c14GPS
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Ringhofer János -- Tervezett óratartó: Kovács Béla

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A tárgy ismertetése, a navigációs rendszerekről általában (LORAN, DECCA, GLONASS, NAVSTAR, GPS)
2. hétGPS alapfogalmak
3. hétA NAVSTAR rendszer ismertetése
4. hétA méréstervező szoftverek ismertetése (Trimplan, Satview, Satplan)
5. hétA DOP-ok fogalma, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP és kapcsolatuk
6. hétA differenciális felmérési módszerek ismertetése (dGPS, RTK, RTS, beacon, Omnistar stb.)
7. hétNavigációs rendszerek
8. hétA Glonass rendszer és egyéb rendszerek bemutatása
9. hétA Trimble GPS rendszerek ismertetése
10. hétZárthelyi dolgozat
11. hétA GIS és a GPS kapcsolata
12. hétFelmérési gyakorlatok
13. hétA vetületi rendszerek / dátumok kapcsolata, WGS84/EOV konvertálás
14. hétHibák, hibaelméletek, korrekciók
15. hétFéléves feladatok kiértékelése
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz