A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c07Térképészeti számítások 2
II. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+1 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája
1. hétNumerikus módszerek a térképészetben
2. hétNem-lineáris egyenletek közelítő megoldása húrmódszerrel
3. hétNem-lineáris egyenletek közelítő megoldása szelőmódszerrel
4. hétPolinomok gyökeinek közelítő kiszámítása
5. hétLineáris egyenletrendszerek
6. hétLineáris egyenletrendszerek megoldása Gauss-eliminációval
7. hétRészleges és teljes főelem kiválasztás
8. hétIntegrálok közelítő meghatározása trapéz-formulával
9. hétIntegrálok közelítő meghatározása Simpson-formulával
10. hétNumerikus információk a PLT, AI és DXF formátumokban
11. hétVetületi fokhálózat és vonalas térképi elemek készítése PLT formátumban program segítségével
12. hétKépernyőkezelés karakteres üzemmódban
13. hétA grafikus üzemmódok, a grafikus kiterjesztés eljárásai
14. hétGrafikus képernyőkezelés
15. hétA unit-ok fogalma és használata
Javasolt irodalom:
  • Gisbert S. - Tako G.: Numerikus módszerek 1-2. Budapest, 1993, 1995.
  • Benkő Tiborné-Benkő László-Tóth Bertalan-Varga Balázs: Programozzunk Turbo-Pascal nyelven. Budapest, 1998.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz