A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c17Távérzékelés és képfeldolgozás
IV. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga (kétfokozatú)+ gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Csató Éva

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A távérzékelés, mint adatnyerési módszer. A távérzékelés fizikai alapjai, alapfogalmak. Repülőgépes és műholdas távérzékelés
2. hétMeteorológiai műholdak: geostacionáris meteorológiai műholdak, poláris pályán keringő meteorológiai műholdak
3. hétOptikai sávú erőforrás kutatási műhold rendszerek, felvevő berendezések, működéi elvek, spektrális- időbeli- és geometriai felbontás fogalma
4. hétA Landsat műholdprogram: a műhold-család tagjai, a program célja, megvalósulása, jövőbeli fejlesztések. A műholdak által készített adatok tulajdonságai, fő felhasználási területei. Az adatokhoz való hozzáférés, copyright
5. hétA SPOT műholdprogram: a műhold-család tagjai, a program célja, megvalósulása, jövőbeli fejlesztések. A műholdak által készített adatok tulajdonságai, fő felhasználási területei. Feldolgozási szintek, az adatok használatának a joga
6. hétAz IRS műholdcsalád: a műhold-család tagjai, a program célja, megvalósulása, jövőbeli fejlesztések. A műholdak által készített adatok tulajdonságai, fő felhasználási területei. Az adatokhoz való hozzáférés, copyright
7. hétSzuper nagyfelbontású űrfelvételeket készítő műholdak (jelenleg IKONOS). Az adatok jellemzői, felhasználási területek, copyright
8. hétMikrohullámú távérzékelés, aktív és passzív rendszerek
9. hétAnalóg és digitális képfeldolgozás, alapfogalmak. Az adatok élőfeldolgozása. Geometriai korrekció, radiometriai korrekció, képstatisztikák, intenzitás műveletek, stb.
10. hétDigitális képfeldolgozás, képelemzés, kép osztályozási módszerek
11. hétDigitális képfeldolgozás, képelemzés, kép osztályozási módszerek
12. hétA távérzékeléssel nyert adatok alkalmazási területeinek áttekintése
13. hétFő alkalmazási területek: mezőgazdasági, erdészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi alkalmazások
14. hétTérképészeti alkalmazás, felszínborítási térképek előállítása, egyéb tematikus térképek előállítása
15. hétA távérzékelt adatok a térinformatikai rendszerekben. Elemzések raszteres adatforrásokból. Vektoros adatbázisok létrehozása
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz