A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c45Geoinformatika 4 (raszteres rendszerek)
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Székely Balázs, Timár Gábor

A tantárgy részletes tematikája
1. hétBevezetés. A térinformatika fogalma, összetevői. Alapvető vektoros és raszteres adattípusok
2. hétA térinformatikai rendszerek felépítése, tervezésük lépései. Adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszerek
3. hétAdatbázisok. Adatbáziskezelő rendszerek, formális nyelvek. Adatbázisműveletek, adattárolás
4. hétVektoros térinformatika, képi ábrázolás, vektorelemek, rétegek. Az adatok topológiai helyessége. Vektoros lekérdezések
5. hétRaszteres térinformatika. Raszteres képek alapjellemzői. Abrázolási dinamika, paletta, képek színezése, hisztogram
6. hétRaszteres képfeldolgozás: palettamanipulációk, konvolúciós- és irányszűrések
7. hétKompozitképzés, főkomponens-analízis, irányított és irányítatlan osztályozások
8. hétSpeciális képtípusok, domborzati modellek és előállításuk, alkalmazásaik
9. hétAdatok georeferenciája. Magyarországon használatos koordináta-rendszerek, térképi vetületi rendszerek
10. hétGyakorlati alkalmazás, térinformatika esettanulmányok bemutatása
11. hétErdas Imagine szoftver használata I.
12. hétErdas Imagine szoftver használata II.
13. hétER Mapper szoftver használata I.
14. hétER Mapper szoftver használata II.
15. hétElmaradt gyakorlatok pótlása
Javasolt irodalom:
  • NCGIA Core Curriculum sorozat: - Bevezetés a térinformatikába, Térinformatikai alapismeretek, Térinformatikai alkalmazások
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz