A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c13Topográfia
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+3 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Buga László (külső), doktorandusz

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hétA topográfia fogalma, tárgya, célja
2. hétA topográfiai térképek tartalma
3. hétA topográfiai térképezés történelmi áttekintése
4. hétA topográfiai felmérések és térképezés rendszere
5. hétA topográfiai felmérés
6. hétA domborzati formák ábrázolása topográfiai térképen
7. hétA topográfiai felmérés műszerei, eszközei
8. hétA topográfiai térképek generalizálása, jelkulcsa, névrajza
9. hétA távérzékelés topográfiai alkalmazása
10. hétA topográfiai térképek felújítása
11. hétA topográfiai térképek pontossága
12. hétDigitális topográfiai adatbázisok
13. hétTematikus topográfiai térképek
14. hétA topográfiai térképek sokszorosítása
15. hétA topográfiai térképészeti anyagok archiválása
Javasolt irodalom:
 • Kállai Attila: Topográfia (Kézirat, 1998. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) Budapest - a jegyzet letölthető
 • dr. Birkás János: Topográfia I. (Kézirat, Székesfehérvár, 1986. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar)
 • dr. Birkás János: Térképkészítési technológiák I. (Kézirat, Székesfehérvár, 1982. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar)
 • dr. Karsay Ferenc: Topográfia térképész hallgatók számára (Tankönyvkiadó, Bp. 1951.)
 • dr. Bacs István – Buga László – Szabó Béla – dr. Tremmel Ágoston: Katonai térképészeti ismeretek I. (ZMNE, 1997)
 • Katonai tereptan (Budapest, 1991. Magyar Honvédség)
 • Geodézia és Kartográfia folyóirat 1998/1; 1999/2; 3, 5.; 2000/1; 2000/8 számai;
 • MN Térképész Szolgálat: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 és 1:200 000 méretarányú topográfiai térképek szerkesztési utasítása, Budapest, 1976.
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hétFéléves tematika ismertetése
2. hétZH: Sokszögvonal számítása
3. hétFéléves feladat ismertetése
4-14. hétA féléves feladat végrehajtása(az ELTE körüli terület felmérése; az előző félévben megismert mérési eljárások gyakorlása érdekében. A mérési adatok alapján a terület szintvonalas térképének elkészítése).
15. hétFéléves jegy adása
Javasolt irodalom:
 • Dr. Karsai Ferenc: Topográfia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
 • Geodézia I–IV középiskolás tankönyv
 • Topográfia középiskolás tankönyv
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz