A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c54Városépítés-tájrendezés
IV. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: aláírás -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Szalóki Gyula

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA Fenntartható Fejlődés alapelve és értelmezése a településekre
2. hétA XX. század urbanisztikájának története
3. hétA települések jog- és igazgatástörténete Magyarországon
4. hétTelepülésszociológia (város és falu szociológia) nemzetközi és hazai kutatások módszertana és tartalma
5. hétTerületfejlesztés és településrendezés szabályozása, tervezés módszertana, hazai gyakorlata
6. hétTájvédelem, védett és nem védett táj, környezetterhelhetőségének vizsgálata
7. hétTelepülésökológia, települési zöldfelület gazdálkodás
8. hétA települési önkormányzatok működése, szervezeti felépítése, feladataik, gazdálkodása, településüzemeltetés
9. hétA területszervezés módszertana és története Magyarországon
10. hétTelepülésfejlesztés, építésügyi tevékenység, műemlékvédelem, értékvédelemBeépítési típusok Magyarországon
11. hétTelepülési infrastruktúra elméleti alapjai és fejlesztésének hazai gyakorlata
12. hétA vidékfejlesztés céljai és megoldásai, a nemzeti szakmai programok (NKP, NEKAP, Nemz. Agrárkörny. Progr. stb.) tükrében
13. hétAz európai törekvések és megoldások, az épített környezet védelme, fejlesztése a tájvédelem és a tájrendezés területén EU akcióprogramok és irányelvek
14. hétMagyarország központi régiója fejlődésének története főbb terület- és településfejlesztési problémái
15. hétMagyarország főbb idegenforgalmi régiói fejlesztésének és tervezésének története, különös tekintettel a Balaton térség ökológiai, tájfejlesztési és tájrendezési kérdéseire
Javasolt irodalom:
  • Vidor Ferenc (szerkesztő): Urbanisztika válogatott tanulmányok – Gondolat, 1979.
  • Meggyesi Tamás: A városépítés útjai és tévútjai – Műszaki Kiadó 1985.
  • Kolosszár Miklós: Települési infrastruktúra – Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Jegyzet, 1990.
  • Lackó László (szerkesztő): Települési ismeretek – Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Jegyzet 1990.
  • Mezei Barna: Magyar Jogtörténet – Osiris 1996.
  • Kovács Imre (szerkesztő): Országos területrendezési és építési követelmények – ÉTK 1998.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz