A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b05 Magyarország földrajza 1
III. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga, gyak. jegy-- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó:

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét Magyarország természetföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a természeti erőforrásokra. A magyarországi tájak természeti környezeti potenciáljának értékelése. Magyarország természetföldrajzi helyzete, terültének ősföldrajzi fejlődése, kőzetfelépítése és ásványi nyersanyagai. Magyarország domborzata, éghajlata, vízrajza, állat- és növényvilága, talajai, nagytájai.
Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz