A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c57Szakszeminárium 3
V. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Klinghammer István -- Tervezett óratartó: Klinghammer István

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA kartográfia kifejezési formáinak rendszere.
2. hétA térképtartalom értelmezése – a tárgyi törvényszerűségek
3. hétA térképi ábrázolás módszerei – a rajzi törvényszerűségek
4. hétA színek kartográfiai szerepéről
5. hétAz asszociáló-képesség jelentősége
6. hétEsztétika, művészet és harmónia a mai kartográfiában
7. hétNapjaink külső hatásai a kartográfiára
8. hétA térképhasználat problémái az olvashatóság szemszögéből
9. hétA térképi tematikából fakadó nehézségek
10. hétA térképhasználók kiértékelő képességének foka
11. hétA térképész önismerete
12. hétA térképtudomány kialakulásáról vallott nézetek
13. hétA térképtudomány önállóvá válásának szakaszai
14. hétKonzultáció (esetleg elmaradt óra pótlása)
15. hétKonzultáció
Javasolt irodalom: Klinghammer István: A térképészet tudománya (székfoglaló)
Klinghammer István: A magyar térképészet a kezdetektől a napjainkig
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz