A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c05Nyomdai előkészítés 3 (digitális)
V. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Márton Mátyás

A tantárgy részletes tematikája
1. hétTantárgy- és követelményismertetés.
Nyomdai előkészítés a hagyományos térképkészítési technológiában
2. hétNyomdai előkészítés a digitális térképkészítés folyamatában
3. hétA CMYK (kolor) technika és a direkt színek alkalmazása a kartográfiában
4. hétNégyszínes (kolor) és 5–8 színnel nyomtatott térképek
5. hétCorelDraw-fájlokból nyert alapvető fájlformátumok a nyomdai sokszorosítás érdekében I.
Prn-fájlok a nyomási eredeti filmehkez (színrebontás, levilágítás)
6. hétCorelDraw-fájlokból nyert alapvető fájlformátumok a nyomdai sokszorosítás érdekében II.
Eps-fájlok a kiadványszerkesztőkben történő felhasználásra
7. hétA kimenő fájlok (közvetlen levilágítás, levilágítás kiadványszerkesztőkből) helyes beállítása
Attribútum-állítási kérdések – Overprint-állítási csapdák
8. hétA próbanyomat és a próbanyomat-helyettesítő eljárások
9-10. hétA Fuji-proof (Üzemlátogatás az Angol utcába) [óracserével – 4 tanóra]
11-15. hétGyakorlati feladatok közös, tételes elemzése
Konkrét fájlok vizsgálata
Az elméleti órákon ismertetett szempontok megvalósulása–megvalósítása a gyakorlatban
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz