A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c40Számítógépes kartográfia 5
III. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Mihályi Balázs doktorandusz

A tantárgy részletes tematikája
1. hét OCAD program általános ismertetése, file menü, export- import lehetőségek, bitmap megnyitása, transzformációja, alapvető rajzi funkciók (edit menü egy része és a zoomolási lehetőségek)
2. hét Jelkulcsok ismertetése, szimbólumok megváltoztatása, új szimbólumok definiálása (pont, vonal, felületi, szöveg , négyszög típusú szimbólumoknál)
3. hét Gyakorlat: az előző két órán tanult funkciók alkalmazása
4. hét További rajzi funkciók (Extras, Options menü maradéka és a Window menü pontjai)
5. hét Színkezelés, az óra második felében gyakorlás
6. hét Nyomtatás, óra második fele a féléves feladat szerkesztése (konzultáció a feladatokról)
7. hét Gyakorlat: a féléves feladat szerkesztése
8. hét OCAD állományok GIS környezetben való megjelenítése, adatbázis kezelési lehetőségek, ArcView-ban való bemutatása a korábban OCAd-ben szerkesztett térképnek, óra második fele a féléves feladat szerkesztése (konzultáció a feladatról)
9. hét GPS és az OCAD, óra második fele féléves feladat szerkesztése
10. hét Gyakorlat: féléves feladat szerkesztése
11. hét Interneten megjeleníthető térkép készítése, animált térkép készítés, óra második fele konzultáció a féléves feladatról,
12. hét Egyéb térképkészítő szoftverek (Excel)
13. hét Gyakorlat: féléves feladat szerkesztése
14. hét Gyakorlat: féléves feladat szerkesztése
15. hét Gyakorlat: féléves feladat szerkesztése
Javasolt irodalom: -
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz