A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
gttn1201 és gttn4201 (gy) Geológia 2
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Leél-Őssy Szabolcs

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hétFöldtörténeti kutatási módszerek (paleomágneses, radiometrikus korhatározás, stb.)
2. hétTektonikai alapfogalmak, epirogenezis, orogenezis, taktogenezis
3. hétLemeztektonika (az elmélet kialakulása, lényege, bizonyítékok)
4. hétGeomorfológia (a felszín formakincsei, Magyarország kis- és nagytájai)
5. hétÜledékképződési környezetek a szárazföldön (folyóvízi, tavi, mocsári)
6. hétÜledékképződési környezetek a szárazföldön (sivatagi, eljegesedett területek)
7. hétTengeri üledékképződési környezetek (partvidék)
8. hétTengeri üledékképződési környezetek (sekélytenger, kontinentális lejtő, mélytenger)
9. hétElméleti zh. az eddigi anyagból
10. hétA prekambrium és a paloezoikum földtörténete (ősföldrajz, hegységképződés, stb.)
11. hétA mezozoikum földtörténete (éghajlat, élővilág, hegységképződés, ősföldrajz)
12. hétA kainozoikum földtörténete (ősföldrajz, éghajlat, élővilág)
13. hétA környezetvédelem geológiai vonatkozásai. Földtani természet- és környezetvédelem
14. hétAz alkalmazott és műszaki földtan ágainak rövid ismertetése (építésföldtan, CH, stb.)
15. hétElméleti zh. az eddig tanult anyagból
Javasolt irodalom:
  • Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai
  • Báldi Tamás : Általános (elemző) földtan
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hétPéldák ismertetése, egy módszer bemutatása diavetítésen is
2. hétDiavetítés a Föld nagy hegységeiről (Alpok, Andok)
3. hétA bányászkompasz használatának elsajátítása
4. hétTanult fogalmak alkalmazhatósága a térképész gyakorlatban
5. hétDiavetítéses illusztráció a tanult környezetekről (hazai és külföldi) 1
6. hétDiavetítéses illusztráció a tanult környezetekről (hazai és külföldi) 2
7. hétDiavetítés tengerparti típusokról (Európa, Afrika, Amerika, Ausztrália)
8. hétKőzetminták bemutatás a tanult üledékképződési környezetekből
9. hétGyakorlati zh. (ősmaradványok felismerése, rajzolása)
10. hétA tanult időszak hazai vonatkozásai (ld. elmélet)
11. hétHazánk földtörténete a mezozoikumban, térképi bemutatással
12. hétHazánk földtörténete a kainozoikumban, térképi bemutatással
13. hétMagyarországi jó és rossz példák a földtani környezetvédelemre
14. hétHazai példák a kőolaj- és bauxit-, valamint a műszaki földtan területéről
15. hétÖsszefoglaló kőzetleírási zh. valamennyi kőzettípusból
Javasolt irodalom:
  • Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai
  • Báldi Tamás : Általános (elemző) földtan
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz