A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c01Térképrajz és technológia 1
I. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 0+3 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Becker László

A tantárgy részletes tematikája
1-3. hétBetűk, betűtípusok rajzolása, szövegírás (kézfegyelmező gyakorlat)
4-6. hétRotring toll, háromszög- és görbe vonalzók, körző, nullkörző használata, gyakorlás
7-8. hétSraffozás szabadkézzel (kézfegyelmező gyakorlat)
9-10. hétSraffozás vonalzóval (kézfegyelmező gyakorlat)
11-12. hétKörök, görbék rajzolása szabadkézzel
13. hétSzintvonal rajzolás
14. hétVízhálózat rajzolása
15. hétFélévi feladatok értékelés
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz