A térképész szak tanterve
TEREPGYAKORLATOK
TR-t2Topográfia terepgyakorlat
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2 hét -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 6
Tanszéki felelős: Kovács Béla -- Tervezett óratartó: Kovács Béla

A tantárgy részletes tematikája
1. hétTerepi mérések elvégzése, GPS mérések
2. hétA mért adatok alapján a terület szintvonalas térképének elkészítése
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz