A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-sz2 VETÜLETTAN FELMÉRÉSTAN SZIGORLAT
IV. évfolyam 1. félév -- Számonkérés: szigorlat -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája
Tárgyak

Tételek a Geodézia-vetülettan szigorlathoz

Geodézia tantárgycsoport

1. A Föld alakja, szintfelület, koordinátarendszerek
2. Vízszintes mérések (a végrehajtás műszerei, mérési módszerek)
3. A vízszintes alappont-hálózat felépítése, a pontok megjelölése
4. A magasságmérés módszerei. A magassági alappont-hálózat felépítése, a pontok megjelölése
5. Számítások a vetületi síkon
6. Az EOV és EOTR jellemzése
7. A topográfia fogalma, tárgya, célja és tartalma
8. A topográfiai felmérés fajtái, munkafolyamatai
9. A távérzékelés topográfiai alkalmazása
10. Domborzat és ábrázolása
11. Digitális topográfiai adatbázisok
12. A térhatású látás fogalma, a sztereoszkópia elve, a sztereoszkópikus mérés alapjai
13. A légifényképezés feladata, repülési terv készítése, a légifényképezés végrehajtása
14. A fotogrammetriai mérőkép fogalma, nevezetes pontjai, torzulások
15. Az egyképes fotogrammetria elve, műszerei, termékei
16. Sztereofotogrammetriai tájékozás, műszerek, termékek, ortofotoszkópia
17. Digitális fotogrammetria
18. A földi fotogrammetria elve, felosztása, alkalmazási területei


Vetülettan tantárgycsoport

1. A vetületi torzulások meghatározása a vetületi egyenletek alapján
b) Ismerje fel a mellékelt térképrészletek vetületét
2. Valódi síkvetületek
b) Két pontot összekötő ortodróma tetőpontjának és mélypontjának számítása
3. Valódi hengervetületek
b) Második geodéziai alapfeladat
4. Valódi kúpvetületek
b) Határozza meg a mellékelt térképrészlet méretarányát.
5. Képzetes hengervetületek
b) Szögtartó síkvetületben a fokhálózat képének szerkesztése
6. Képzetes kúpvetületek
b) Síkkoordináták számítása normális és transzverzális helyzetű síkvetületekben és hengervetületekben
7. Képzetes sík- és egyéb képzetes vetületek
b) Két pontot összekötő loxodróma alapfelületi, valamint Mercator vetületbeni térképi hosszának számítása
8. Világvetületek a geokartográfiában
b) A Tissot-indikatrix adatainak számítása síkvetületekben és hengervetületekben
9. Geokartográfiai világtérképművek vetületei
b) Az első és második irányredukció értékének számítása poláris gnomonikus és sztereografikus síkvetületben
10. Topokartográfiai világtérképművek vetületei
b) Azimut képének számítása gnomonikus poláris vetületben
11. Magyarországi topokartográfiai térképrendszerek vetületei
b) A félgömb-kép fokhálózatának szerkesztése normális helyzetű valódi kúpvetületben
12. Vetületanalízis
b) Fokhálózat és segédfokhálózat metszéspontjainak számítása
13. Vetületválasztás országokat és kontinenseket ábrázoló korográfiai térképeknél
b) A félgömb-kép fokhálózatának szerkesztése normális helyzetű valódi kúpvetületben
14. Vetületválasztás földtudományi térképeknél és térképműveknél
b) Első geodéziai alapfeladat


Távérzékelés-GPS tantárgycsoport

1. Raszteres képalkotás, csatornák (egy- és többcsatornás képek, többcsatornás képek kódolási módjai, a kép tárolása, leíró információk).
2. Raszteres képek megjelenítése (paletták, színezés, színrendszerek, hisztogram, hisztogram-kiegyenlítés).
3. Raszteres képfeldolgozás 1. (egycsatornás feldolgozás, konvolúciós szűrés, mediánszűrés).
4. Raszteres képfeldolgozás 2. (Kompozitképzés, irányítatlan és irányított osztályozások, főkomponensanalízis).
5. Digitális domborzati modellek.
6. Digitális űrfelvételek (pásztázó letapogató technika, csatornák, egyidőben vett sávok, adatvétel, példák).
7. Digitális légifényképek kezelése (georeferálás, geometriai korrekció, ortorektifikáció lépései).

GNSS tantárgycsoport

1. Globális helymeghatározó rendszerek. A Loran-C-től a Beidou-ig.
2. A navigációs rendszerek csoportosítása választott feltétel szerint (felhasználás célja, pontosság, mérési módszerek szerint stb.).
3. A GPS mérések hibái (felhasználói, műszer, rendszer, stb.).
4. A hobby-GPS-ek pontossága és az azt befolyásoló tényezők.
5. A WGS 84 "dátum" ismertetése, összehasonlítás a Gauss-Krüger és EOV vetületi rendszerek dátumával.
6. A GLONASS és a NAVSTAR navigációs rendszerek összehasonlítása.


Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz