A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b01 Általános természetföldrajz 2
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó:

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét Periglaciális folyamatok és formák. Félig kötött szélformák. Szabad szálformák. Lejtős tömegmozgások. Kőzetfelszínalaktan: a karsztosodás, homokkő- gránit- és löszformák. Éghajlati felszínalaktan. Környezet- és domborzatminősítés. Új irányzatok a geomorfológiában.
Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz