A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c38 Számítógépes kartográfia 3
II. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+4 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 6
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Zentai László, Jesús Reyes

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét A digitális kartográfia fogalma, térinformatika és térképészet kapcsolata
2. hét A raszteres és vektoros térképészet alapjai
3. hét Állományformátumok a digitális kartográfiában
4. hét A Postscript lapleíró nyelv
5. hét Számítógépek, input eszközök
6. hét Output eszközök
7. hét Levilágítás, proof
8. hét Szoftvertípusok a digitális kartográfiában
9. hét Írás, térkép, számítástechnika kapcsolata 1
10. hét Írás, térkép, számítástechnika kapcsolata 2
11. hét Színek, színmodellek
12. hét Webkartográfia
13. hét Digitális térképek használata (járműnavigáció, stb.)
14. hét Digitális kartográfia Magyarországon
15. hét Konzultáció
Javasolt irodalom:
  • Zentai László: Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó 2000.
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét Alaptérképek beszkennelése. Raszteres állományokkal való szerkesztési munkák.
2. hét Bevezetés. A Corel programcsalád. A CorelDraw rövid története, alkalmazási területek. A munkafelület legfontosabb részei
3. hét Import parancs. Bitmap menü
4. hét Rajzolási parancsok. Kontúrvonalak és kitöltések
5. hét Szövegszerkesztés a CorelDraw-ban
6. hét Objektumok kiválasztása és csomópontok szerkesztése
7. hét További szerkesztési parancsok. Snap parancsok
8. hét Effektusok alkalmazása a térképszerkesztésben
9. hét Oldalbeállítás. Rétegkezelés
10. hét Nézetek beállítása. Vonalzó beállítása. Segédvonalak használata. Grid parancs
11. hét Options parancs. OLE objektumok a CorelDraw-ban
12. hét A nyomtatási és export parancs beállításai
13. hét Feladat megoldása 1.
14. hét Feladat megoldása 2.
15. hét Feladat megoldása 3.
Javasolt irodalom:
  • CorelDraw 9. Pétery Kristóf. LSI Oktató Központ. Bp, 1999.

VIZSGATÉTELEK:

A digitális kartográfia fogalma
Térinformatika és térképészet kapcsolata
A raszteres és vektoros térképészet alapjai
Raszteres állományformátumok a digitális kartográfiában
Vektoros állományformátumok a digitális kartográfiában
Metafile-formátumok
A Postscript lapleíró nyelv
Bézier-görbék
Számítógépek, input eszközök
Operációs rendszerek
Output eszközök
Levilágítás, proof
Szoftvertípusok a digitális kartográfiában 1 (általános célú grafikus, CAD)
Szoftvertípusok a digitális kartográfiában 2 (térinformatikai, speciális térképészeti)
Írás, térkép, számítástechnika kapcsolata
A térképi írás számítástechnikai kérdései (betűtípus formátumok, speciális karakterek)
Betűtípusok csoportosítása, a térképi megírások attribútumai
Színek, színmodellek
Webkartográfia
Digitális kartográfia Magyarországon


Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz