A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
sttn1301 Geofizika
II. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Elek István

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA geofizika feladata és kapcsolata a földtudományokkal
2. hétRugalmas hullámok
3. hétFöldrengések paraméterei
4. hétFöldrengések intenzitása és magnitúdója
5. hétA Föld belső szerkezetének meghatározása a földrengéshullámok vizsgálata alapján
6. hétA földkéreg, a földköpeny és a földmag szerkezete és felépítése
7. hétGravitációs potenciál és térerősség
8. hétA Föld alakja és gravitációs tere
9. hétÁrapály
10. hétA Föld forgása és forgásának változásai
11. hétA Föld mágneses tere és eloszlása a felszínen
12. hétA földi mágneses tér analitikai leírása
13. hétA földi mágneses tér változásai
14. hétA földi mágneses teret létrehozó folyamatok
15. hétAz ionoszféra és a magnetoszféra szerkezete és folyamatai
Javasolt irodalom:
  • Kis Károly: Általános geofizikai alapismeretek. Eötvös Kiadó
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz