A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c53Környezet- és természetvédelem
V. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: aláírás -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Tardy János, Kádár Enéh

A tantárgy részletes tematikája
1. hét Az ember természetbe való beavatkozásának történeti áttekintése
A Kárpát-medence "átalakulásának" korai szakasza
Jogtörténeti áttekintés
A nemzetközi és a magyar jog története, nemzetközi egyezmények
A környezetvédelmi jog alapelvei
2-3. hét A levegő
A légkör, emisszió: a legfontosabb légszennyező anyagok és hatásaik,
Transzmisszió,
Immisszió: a települési levegőkörnyezet problémái, szmog
4-5. hét A víz
Vízkészlet, vízkészlet-gazdálkodás, a vizek szennyezése,
Szennyvíztisztítás,
A felszíni- és felszín alatti vizek vizek minősége
6-7. hét A talaj, keletkezése, felépítése, talajdegradációs folyamatok, talajszennyezés
A talajok állapota
8-9. hét A hulladék
A hulladékok keletkezése, csoportosítása
A hulladékok ártalmatlanítási módszerei
A hulladék-probléma megoldási lehetőségei, újrahasznosítás
10. hét Városkörnyezet: speciális terhelések és következményeik: hatások az élő és élettelen környezetre
Környezet-egészségügyügyi alapfogalmak
Javasolt irodalom: -
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz