A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c44 Geoinformatika 3 (vektoros rendszerek)
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Elek István

A tantárgy részletes tematikája
  A félév témája a VisualStudio (foként VB) megismerése, önálló alkalmazásfejlesztési feladatok megoldása.

Mi a RAD, a VB nyelv alapjai, formok, tulajdonságok (properties), események (events), grafikus tervezés, kódolás, komponensek, objektumok és osztályok, active X komponensek, a különbözo controlok (vezérlok) használata, fájlokkal kapcsolatos munkálatok, grafika, adatbázis programozás (ADO)

Egyéni feladatokkal kapcsolatos konzultáció

Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz