A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c11Vetülettan 3
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 1+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája
1. hét Koordinátaátszámítási gyakorlatok a magyarországi topográfiai térképművek vetületeivel
2. hét Koordinátaátszámítási gyakorlatok a nemzetközi topográfiai térképművek vetületeivel
3. hét Vetületi átszámítások módszerei
4. hét Átszámítások a magyarországi topográfiai térképek koordinátái között
5. hét Bevezetés a vetületanalízisbe
6. hét A kartometria vetületi vonatkozásai
7. hét Vetület felismerési célú mérések a térképen
8. hét Torzulási modulusok közelítő meghatározása
9. hét A közelítő integrálás alkalmazása a torzulási számításokban
10. hét Torzulási arányok és kiszámításuk
11. hét Vetület felismerési gyakorlatok
12. hét Vetület felismerési gyakorlatok
13. hét A vetületválasztás hagyományos módszerei
14. hét A torzultság lokális és globális jellemzése
15. hét Optimális torzulású vetületek. Korszerű vetületválasztási módszerek
Javasolt irodalom:
  • Bugayevskiy, L. M. - Snyder, J. P.: Map projections. Taylor & Francis 1995.
  • Hazay I.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1964.
  • Karsay F.: Alkalmazott vetülettan Tankönyvkiadó, Budapest 1974.
  • Maling, D. H.: Coordinate Systems and Map projections. Pergamon Press, Oxford 1992.
  • Stegena L.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1988.
  • Wagner, K.: Kartographische Netzentwürfe. Bibliographisches Institut, Mannheim 1962.
  • Vetületek fokhálózati vonalai

VIZSGATÉTELEK:

A vetületi átszámítások módszerei
Átszámítások a magyarországi topográfiai térképek vetületei között
Vetületek felismerése a fokhálózat jellege alapján.
Vetületi torzulási információk térképi mérések alapján.
Hossz-, szög- és területmérések a vetületanalízisben.
A vetületválasztás szempontjai és menete.
A vetületi torzulások csökkentésének hagyományos módszerei.
Torzulási arányok.
A torzultság lokális jellemzése.
A torzultsági kritériumok és az átlagos hossztorzultsági arány.
Optimális torzulású vetületek.
Fokhálózat elforgatás. A vetületek 7 nézőpontja.

Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz