A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c04Nyomdai előkészítés 2
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 1+3 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Szekerka József

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA nyomdai fénymásolás elmélete, anyagai, eszközei, berendezései, a fénymásolás alapműveletei.
2. hétSzínes fólia másolat előállítása Hausleiter eljárással. Színes ellenőrző másolat előállítása Cromalin eljárással.
3. hétNyomtatási eljárások (magas, mély, sík, közvetett) elve és történeti áttekintése.
4. hétNyomdai papírok és festékek ismerete, jelentőségük a technológiai folyamatban.
Színkeverés, háromszín-eljárás.
5. hétOfszet nyomtatás elve és gyakorlati alkalmazása.
6. hétOfszet nyomóformák készítésének történeti áttekintése. A sík nyomtatás fizikai-kémiai alapjai.
7. hétOfszet nyomógépek felépítése, típusai, részei.
8. hétNyomási ívek szerelése színenként (sárga, cián, fekete, vörös)
9. hétOfszet nyomólemezek készítése. Előérzékenyített lemezek másolási eljárásai, előnyös tulajdonságai, korrekciós tulajdonságai.
10. hétOfszet nyomólemezek készítése. Előérzékenyített lemezek másolási eljárásai, előnyös tulajdonságai, korrekciós tulajdonságai.
11-14. hétPróbanyomógépen példányszám nyomtatás.
15. hétDigitális nyomtatás.
Javasolt irodalom:
  • Zentai László: Számítógépes térképészet
  • Gara Miklós: Nyomdaipari enciklopédia
  • Müller-Radó-Uvacsek: Ofszetnyomás
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz