A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c28Térképszerkesztés-tervezés 4 (tematikus)
IV. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga (kétfokozatú)+gyakorlati jegy -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Jesús Reyes

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét Bevezetés: Hagyományos és számítógépes tematikus térképek szerkesztése
2. hétA tematikus térképek forrásai 1. (alaptérképek digitális formátumban)
3. hétA tematikus térképek forrásai 2. (tematikus adatok digitális formátumban)
4. hétVonatkozási felületek és csoportképzés a számítógépes térképszerkesztésben
5. hétDiszkrétumok és kontinuumok ábrázolása a statikus és dinamikus térképeken
6. hétA térképlap megformálása
7. hétZ.H.
8. hétAz automatizált generalizálás dilemmája: jelen helyzet és jövőbeni perspektívák
9. hétA hagyományos tematikus ábrázolási módszerek fejlesztése a számítógépes térképszerkesztésben 1.
10. hétA hagyományos tematikus ábrázolási módszerek fejlesztése a számítógépes térképszerkesztésben 2.
11. hétDinamikus jellegű tematikák ábrázolása korszerű módszerekkel 1.
12. hétDinamikus jellegű tematikák ábrázolása korszerű módszerekkel 2.
13. hétDinamikus jellegű tematikák ábrázolása korszerű módszerekkel 3.
14. hétKonzultáció
15. hétÍrásbeli vizsga
Javasolt irodalom:
  • Dr. Klinghammer I., Dr. Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép, Gondolat, Bp. 1983.
  • Dr. Klinghammer I., Dr. Papp-Váry Á.: Tematikus Kartográfia, Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hétBevezetés: A gyakorlati foglalkozások folyamán használandó szoftverek rövid jellemzése.
2. hét1. Feladat: Képszerű, mértani jelek alkalmazása, pontra vonatkoztatva és felületi jelként való használata. Különböző lépcsőértékek alkalmazása és összehasonlítása.1. szakasz: Adatgyűjtés, jelkulcs készítése
3. hét1. Feladat, 2. szakasz: A jelkulcsok összehasonlítása és megvitatása
4. hét1. Feladat, 3. szakasz: Térkép készítése
5. hét2. Feladat: Jel- és felületi kartogramok készítése általános grafikai szoftverrel és térinformatikai programmal.
1. szakasz: Adatgyűjtés, jelkulcs készítése
6. hét2. Feladat, 2. szakasz: A jelkulcsok összehasonlítása és megvitatása
7. hét2. Feladat, 3. szakasz: Térkép készítése
8. hét3. Feladat Pont- és kartodiagramok készítése általános grafikai szoftverrel és térinformatikai programmal.
1. szakasz: Adatgyűjtés, jelkulcs készítése
9. hét3. Feladat, 2. szakasz: A jelkulcsok összehasonlítása és megvitatása
10. hét3. Feladat, 3. szakasz: Térkép készítése
11. hét4. Feladat: Izokron térkép készítése.
1. szakasz: Általános grafikai szoftverrel való munka
12. hét4. Feladat, 2. szakasz: Alaptérkép előkészítése és átvitele egy térinformatikai rendszerbe
13. hét4. Feladat, 3. szakasz: Adatbázis készítése, elemzés/tematika ábrázolása
14. hét4. Feladat, 4. szakasz: Általános grafikai szoftverbe való importálás, nyomdai előkészítési munka, PDF állomány készítése a színrebontott térkép alapján
15. hétA négy feladat eredményeinek a megbeszélése
Javasolt irodalom:
  • Dr. Klinghammer I., Dr. Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép, Gondolat, Bp. 1983.
  • A gyakorlatok során használt szoftverek felhasználói könyvei
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz