A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c16Fotogrammetria 2
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 4
Tanszéki felelős: Ringhofer János -- Tervezett óratartó: Ringhofer János

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét Térkiértékelés. Feladat meghatározás ismert és ismeretlen tájékozási elemek esetén.
2. hétTérkiértékelő műszerek és néhány kiértékelési eljárás. Szereoszkopikus szemlélő berendezések, a sztereoszkópikus mérés elve. Komparátorok. Képkoordináták javítása
3. hétUniverzális kiértékelő műszerek
4. hétAnalóg térkiértékelő műszerek
5. hétLégi fotogrammetria. Képpár kiértékelésének pontossága. Fotogrammetriai pontmeghatározás
6. hétSíkrajz és szintvonal kiértékelése, ezek pontossága. Profil és rácsmérés. A földi és légi fotogrammetria különleges esetei
7. hétFotogrammetriai alappont-meghatározás. Tömbkiegyenlítés
8. hétSugárnyaláb kiegyenlítés
9. hétTérinformatikai célú adatnyerési eljárások és adatforrások fotogrammetriai módszerekkel
10. hétA fotogrammetriai feldolgozás részfeladatai
11. hétAlaptérképek készítése fotogrammetriai eljárással
12. hétFototopográfiai felmérések. Céltérképek készítése
13. hétA digitális fotogrammetriai kép fogalma. Digitális képek létrehozása. A digitális térkép fogalma
14. hétDigitális fotogrammetria kiértékelési módszerei. Digitális ortofotó. Digitális fotogrammetriai képek tájékozása
15. hétDigitális fotogrammetriai munkaállomások. Térképfelújítás digitális ortofotó alapján
Javasolt irodalom:
  • Dr. Kiss Papp László: Fotogrammetria I.
  • Domokos Györgyné: Építőmérnöki fotogrammetria
  • Karl Kraus: FotogrammetriaRinghofer János: Fotogrammetria II.
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét Légifénykép olvasási gyakorlat (mono és szeteroszkopikus szemlélés).
2. hétEgyképes és sztereofotogrammetriai műszerek bemutatása, kezelése. (Üzemlátogatás)
3. hétFotolabor látogatása, kontakt másolat és nagyítás készítése. Légifilmek előhívásával kapcsolatos vegyszerek és módszerek ismertetése
4. hétKomplett repülési terv készítése
5. hétKépátalakítás: ősvonalas transzformáció, fototérkép készítés illesztőpontok alapján
6. hétA légifényképek kezelésének szabályai. Analóg műszerek esetében negatívok centírozása, tájékozás végrehajtása
7. hétAnalitikus műszerek esetében kölcsönös és abszolút tájékozás végrehajtása
8. hétMérőjelvezetés elsajátítása analóg és analitikus műszereken
9. hétMérőjelvezetés elsajátítása analóg és analitikus műszereken
10. hétGrafikus kiértékelés elsajátítása. Adott modellméretarány előállítása, síkrajz és domborzat kiértékelése közepes térképi méretarány esetében
11. hétGrafikus kiértékelés elsajátítása. Adott modellméretarány előállítása, síkrajz és domborzat kiértékelése közepes térképi méretarány esetében
12. hétNumerikus kiértékelés elsajátítása analitikus műszeren. Síkrajz és domborzat kiértékelése egy adott menü alapján. MS alapfokú megismerése
13. hétPontsűrítés (modellen belüli pontsűrítés, légiháromszögelés) műszeres munkái. Kapcsoló és illesztőpontok kijelölése
14. hétDTM előállításhoz szükséges mérési feladatok végrehajtása. (Rácsmérés, él-mérés, rács-sűrűség megállapítása)
15. hétDigitális ortofotó előállítása: vezérlési feltételek, radiometriai képkiegyenlítés, képtorzulás kiegyenlítése
Javasolt irodalom:
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz