A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b07 Regionális földrajz 1
IV. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga-- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó:

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét

Az egyes kontinensek természetföldrajzának, fejlődéstörténetének és nagytájainak bemutatása. A térképeken előforduló leggyakoribb természetföldrajzi objektumok / hegységek, tavak, folyók / kialakulásának értelmezése és a kartográfiai névanyag természetföldrajzi tartalommal való megtöltése. Európa részletes tárgyalása, majd a többi kontinens (Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália) bemutatása.

Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz