A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 2
TR-b08 Regionális földrajz 2
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga-- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó:

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét

Néhány kiemelt európai típusország /Németország, Nagy-Britannia, Alpi-országok, Oroszország / bemutatása, a történelmi léptékű társadalmi-gazdasági változások értékelése.
Az egyes országok tárgyalásakor különös hangsúlyt kapnak a gazdasági fejlettség területi különbségei, s az ezek hátterében húzódó történelmi folyamatok., valamint a természeti erőforrások térben és időben változó szerepének értékelése, illetve demográfiai arculatuk és a nemzetközi munkamegosztásban betöltött szerepük.

Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz