A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c26Tematikus kartográfia 1
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Draskovits Zsuzsanna

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét A tematikus kartográfia története
2. hét A tematikus térképek osztályozása, fajtái
3. hét A tematikus térképek forrásai
4. hét A tematikus térképek háttértérképei
5. hét A térképi ábrázolás ismérvei
6. hét A térképi ábrázolás eszközei
7. hét A statisztikai adatok kezelése
8. hét A tematikus kartográfiai ábrázolási módok: jelmódszer
9. hét Felületi módszer
10. hét Pontmódszer
11. hét Kartogrammódszer
12. hét Kartodiagram módszer
13. hét Izovonal módszer
14. hét Mozgásvonalak módszere
15. hét A tematikus térképek szerkezeti típusai
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer - Papp-Váry: A tematikus kartográfia alapelvei
  • Klinghammer - Papp-Váry: Földünk tükre a térkép
  • Klinghammer - Pápay - Török: Kartográfiatörténet
  • B. Dent: Principles of Thematic Map Design
  • Robinson – R. Sale - J. Morrison: Elements of Cartography
  • F. Monkhouse - H. Wilkinson: Maps and Diagrams
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét Tematikus térképek összehasonlító vizsgálata
2. hét A tematikus térképek elemei: méretarány, cím, jelmagyarázat, térképezett terület, tematikus adatok, ábrázolási módok, nevek, megírások
3. hét A földrajzi jelenségek természete
4. hét Tematikus térképek vetületeinek kiválasztása, a tematikus térképek háttértérképei szerkesztésének módszere
5. hét A tematikus adatok kezelése
6. hét Csoportképzés
7. hét Színek alkalmazása, tipográfia, vizuális hierarchia
8. hét Jelek, jelmódszer, alkalmazási lehetőségek
9. hét Felületi módszer, vonatkozási felületek
10. hét Pontszórás térkép, jelenségek elterjedésének ábrázolása
11. hét Kartogram, területre vonatkozó mennyiségi adatok bemutatása, földrajzi, statisztikai és mértani felületek
12. hét Kartodiagram
13. hét Izovonalas ábrázolás, álizovonalak szerkesztése
14. hét Mozgásvonalak
15. hét Félévi feladatok értékelése
VIZSGATÉTELEK
1. A tematikus térképek osztályozása az ábrázolt ismérvek szerint
2. A színek szerepe a tematikus kartográfiában
3. A tematikus térképek forrásai
4. A tematikus térképek háttértérképei
5. A jelmódszer
6. A pontmódszer
7. A felületi módszer
8. A kartogrammódszer
9. A kartodiagram-módszer
10. Az izovonal módszer
11. A mozgásvonalak módszere
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz