A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c09Vetülettan 1
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét Vetülettani alapfogalmak.
2. hét Vetületi torzulások, torzulási modulusok
3. hét A torzulások általános elmélete. Tissot I. tétele
4. hét Tissot II. és III. tétele
5. hét A torzulási ellipszis adatai és a fokhálózat menti torzulások
6. hét Összefüggések a vetületi egyenletek és a vetületi torzulások között
7. hét Vetületek jellemzésének és osztályozásának módszerei
8. hét A valódi vetületek. A valódi síkvetületek általános tulajdonságai
9. hét Perspektív valódi síkvetületek
10. hét Nem-perspektív valódi síkvetületek. A vetületek fókusza
11. hét A valódi hengervetületek általános tulajdonságai. Perspektív valódi hengervetületek
12. hét Nem-perspektív valódi hengervetületek
13. hét A valódi kúpvetületek általános tulajdonságai. Perspektív valódi kúpvetületek
14. hét Általános torzulású nem-perspektív valódi kúpvetületek
15. hét Szög- és területtartó valódi kúpvetületek
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét Síkbeli és térbeli koordinátarendszerek.
2. hét Az alapfelület paraméterezése: földrajzi szélességek és hosszúságok a gömbön és az ellipszoidon
3. hét Átszámítási feladatok a térbeli és az alapfelületi koordináták között
4. hét Gömbi geometriai alapismeretek
5. hét Derékszögű gömbháromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk
6. hét Általános gömbháromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk
7. hét Általános gömbháromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk
8. hét Gömbháromszögtani feladatok megoldása
9. hét Gömbfelületi polárkoordinátarendszerek. Azimut, gömbi távolság és számításuk
10. hét Első és második geodéziai alapfeladat megoldása
11. hét Segédföldrajzi koordinátarendszerek
12. hét Átszámítás a földrajzi és a segédföldrajzi koordináták között
13. hét Fokhálózat elforgatási transzformációk a valódi vetületek körében
14. hét Harmadik geodéziai alapfeladat megoldása
15. hét Ellipszoidfelületi alapismeretek és feladatok
Javasolt irodalom:
  • Bugayevskiy, L. M. - Snyder, J. P.: Map projections. Taylor & Francis 1995.
  • Hazay I.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1964.
  • Karsay F.: Alkalmazott vetülettan Tankönyvkiadó, Budapest 1974.
  • Maling, D. H.: Coordinate Systems and Map projections. Pergamon Press, Oxford 1992.
  • Stegena L.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1988.
  • Wagner, K.: Kartographische Netzentwürfe. Bibliographisches Institut, Mannheim 1962.
  • Vetületek fokhálózati vonalai

VIZSGATÉTELEK:

Vetületek alap- és képfelülete, kapcsolatuk, paraméterezésük.
A torzulási modulusok. Tissot I. tétele.
Tissot II. és III. tétele. A maximális szögtorzulás.
A fokhálózat menti hossztorzulások, és kiszámításuk a vetületi egyenletekből.
A torzulási ellipszis adatai mint a torzulási viszonyok jellemzői. Összefüggésük a fokhálózat menti torzulásokkal.
A valódi síkvetületek általános tulajdonságai. Vetületek fókusza.
Perspektív síkvetületek.
Nem-perspektív síkvetületek.
A valódi hengervetületek általános tulajdonságai. Általános torzulású hengervetületek.
Szög- és területtartó hengervetületek.
A valódi kúpvetületek általános tulajdonságai. Perspektív kúpvetületek.
Szög- és területtartó kúpvetületek.
Meridiánokban vagy parallelkörökben hossztartó kúpvetületek.

Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz