A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c10Vetülettan 2
III. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét A képzetes vetületek általános tulajdonságai és csoportosítása.
2. hét A képzetes hengervetületek tulajdonságai
3. hét A Wagner-transzformáció. Módosított szélesség bevezetése
4. hét Szinuszíves képzetes hengervetületek
5. hét Ellipszisíves képzetes hengervetületek
6. hét Összetett képzetes hengervetületek
7. hét Egyéb képzetes hengervetületek
8. hét A képzetes kúpvetületek általános tulajdonságai. Igazi képzetes kúpvetületek
9. hét Polikónikus vetületek
10. hét Pszeudopolikónikus vetületek
11. hét Képzetes síkvetületek. Egyéb képzetes vetületek
12. hét Egyéb képzetes vetületek
13. hét Ellipszoid alapfelületű vetületek a geokartográfiában
14. hét Világtérképművek vetületei
15. hét A magyarországi felmérési és topográfiai térképek vetületei
Javasolt irodalom:
 • Bugayevskiy, L. M. - Snyder, J. P.: Map projections. Taylor & Francis 1995.
 • Hazay I.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1964.
 • Karsay F.: Alkalmazott vetülettan Tankönyvkiadó, Budapest 1974.
 • Maling, D. H.: Coordinate Systems and Map projections. Pergamon Press, Oxford 1992.
 • Stegena L.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1988.
 • Wagner, K.: Kartographische Netzentwürfe. Bibliographisches Institut, Mannheim 1962.
 • Vetületek fokhálózati vonalai
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét Nem-lineáris egyenlet megoldása a vetületi számításokban.
2. hét Polinomok gyökeinek meghatározása a vetületi számításokban
3. hét A hét fokhálózat-elforgatási transzformáció
4. hét Ortodróma tetőpontjának számítása
5. hét Két ponton átmenő segédegyenlítőhöz segédpólus meghatározása
6. hét Ferdetengelyű valódi és képzetes hengervetületek
7. hét Három ponton átmenő segédparallelkör segédpólustávolságának számítása
8. hét Három ponton átmenő segédparallelkörhöz segédpólus meghatározása gömbháromszögtani úton
9. hét Három ponton átmenő segédparallelkörhöz segédpólus meghatározása
10. hét Ferdetengelyű valódi és képzetes kúpvetületek
11. hét A parallelkörök metszéspontja a segédparallelkörökkel
12. hét A parallelkörök metszéspontja a segédmeridiánokkal
13. hét A meridiánok metszéspontja a segédmeridiánokkal
14. hét A meridiánok metszéspontja a segédparallelkörökkel
15. hét Alkalmazás a ferdetengelyű fokhálózatokra
Javasolt irodalom:
 • Hazay I.: Vetülettan. Tankönyvkiadó, Budapest 1964.
 • Karsay F.: Alkalmazott vetülettan Tankönyvkiadó, Budapest 1974.
 • Wagner, K.: Kartographische Netzentwürfe. Bibliographisches Institut, Mannheim 1962.
 • Wray, T.: The seven aspects of a general map projection. In: Cartographica. Monograph No. 11/1974.

VIZSGATÉTELEK:

Képzetes hengervetületek általános tulajdonságai. A Wagner-transzformáció.
Ellipszisíves képzetes hengervetületek
Szinuszíves képzetes hengervetületek
Összetett képzetes hengervetületek
Képzetes kúpvetületek általános tulajdonságai. Igazi képzetes kúpvetületek.
Polikónikus vetületek általános tulajdonságai. Pszeudopolikónikus vetületek.
Polikónikus vetületek
Képzetes sík- és egyéb képzetes vetületek
Geokartográfiai térképművek ellipszoid alapfelületű vetülettel
A Gauss-Krüger és az UTM vetületi rendszerek
A Magyarországon alkalmazott felmérési és topográfiai térképek vetületei

Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz