A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c24Térképszerkesztés-tervezés 2
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 1+3 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Faragó Imre

A tantárgy részletes tematikája
1. hétTérképátalakítás. A tartalomhoz kapcsolt információs tematika az általános térképeken
A digitális térképállományok felhasználhatósága, tematikai átalakítása. A piktogram. Információ ábrázolás piktogrammal.
2. hétAz autótérkép
Szerkesztési elvek. A jelkulcs felépítése és minimális tartalma. Az áthajtási várostérkép (jellemzők és szerkesztési elvek)
3. hétA turistatérkép
Típusok és altípusok. Szerkesztési elvek. A jelkulcs felépítése és minimális tartalma.
4. hétA vízisport-térkép
Szerkesztési elvek. A jelkulcs felépítése és minimális tartalma.
5. hétA várostérkép
Típusok és altípusok. Szerkesztési elvek. A jelkulcs felépítése és szükséges tartalma. A várostérkép-kiadványok szükséges tartozékai.
6. hétAz általános földrajzi térkép
Típusok és altípusok. Szerkesztési elvek. A jelkulcs felépítése az egyes típusoknál.
7. hétAz igazgatási térkép
Típusok és altípusok. Szerkesztési elvek. A közigazgatási térképek jelkulcsának felépítése.
8. hétA közlekedési térkép
Típusok és altípusok. Szerkesztési elvek és a jelkulcs felépítése az egyes altípusoknál.
9. hétA történelmi térkép
Típusok és altípusok. Az idő jelentősége e térképtípusnál. A történelmi térkép szükségszerűsége. A jelkulcs kialakításának szempontjai az egyes altípusoknál. Szerkesztési elvek és követelmények az egyes altípusoknál.
10. hétA topográfiai térkép
A navigációs térkép. A tájfutótérkép.Típusok. Szerkesztési elvek, jellemző megjelenési módok. A jelkulcs tartalma. A navigációs térképek altípusai és jelkulcsi tartalma.
11. hétAz általános (korográfiai) térképek másodlagos rendeltetése
A másodlagos cél hatása a tartalomra. Másodlagos térképtípusok.
12. hétÁltalános (korográfiai) térképkiadványok
Az elsődleges térképtípusok leggyakoribb megjelenési módjai. A térképkiadványok szerkesztése, felhasználása.
13. hétTérképkiadványok Magyarországon
(Tisztán gyakorlati óra, nagy, 12-nél nagyobb, hallgatószám esetén kétcsoportos bontásban.)
14. hétTérképfelismerési gyakorlat, térképboncolás
(Tisztán gyakorlati óra, nagy, 12-nél nagyobb, hallgatószám esetén kétcsoportos bontásban.)
15. hétFélév végi beszámoló
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer István – dr. Papp-Váry Árpád: Kartográfia I. (középiskolai tankönyv) [Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1982]
  • Irmédy-Molnár László: Térképalkotás [Budapest, 1957]
  • Zentai László: Számítógépes térképészet (egyetemi tankönyv) [ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000]
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz