A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c29Térképszerkesztés-tervezés 5 (tematikus)
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Márton Mátyás -- Tervezett óratartó: Jesús Reyes

A tantárgy részletes tematikája
1. hétBevezetés: A gyakorlati foglalkozások folyamán használandó szoftverek rövid jellemzése.
2. hétOptimálisabb adatátviteli formátumok meghatározott programok között. A térképállományoknak a programok közti átvitele során jelentkező problémák
3. hét1. Feladat megbeszélése.
4. hétPontszórásos térkép készítése 1. (Alaptérkép előkészítése a CorelDraw-ban)
5. hétPontszórásos térkép készítése 2. (MapInfóba való átvitel, adatbázis készítése, tematika ábrázolása)
6. hétPontszórásos térkép készítése 3. (CorelDraw-ba való importálás, nyomdai előkészítési munka, PDF állomány készítése a színrebontott térkép alapján)
7. hét2. Feladat megbeszélése.
8. hétÁlizovonalas térkép készítése 1.(A pontszórásos térkép alapján álizovonalas térkép készítése CorelDraw-ban)
9. hétÁlizovonalas térkép készítése 2. (Rajzolás, nyomdai előkészítési munka, PDF állomány készítése a színrebontott térkép alapján)
10. hét3. Feladat megbeszélése.
11. hétAnimációs térkép készítése 1.
12. hétAnimációs térkép készítése 2.
13. hétAnimációs térkép készítése 3.
14. hétAnimációs térkép készítése 4.
15. hétA három feladat eredményeinek a megbeszélése, a különböző megoldások elemzése és összehasonlítása
Javasolt irodalom:
  • Dr. Klinghammer I., Dr. Papp-Váry Á.: Tematikus Kartográfia, Tankönyvkiadó, Bp. 1980.
  • A gyakorlatok során használt szoftverek felhasználói könyvei
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz