A térképész szak tanterve
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK
TR-sp21Tájfutó térképek helyesbítése
V. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsana -- Tervezett óratartó: Zentai László

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA tájfutó térképek története
2. hétA tájfutó térképek jelkulcsainak története, az IOF Térképbizottság szerepe
3. hétA jelenleg érvényes jelkulcs (domborzati jelek)
4. hétA jelenleg érvényes jelkulcs (vízrajz, sziklarajz)
5. hétA jelenleg érvényes jelkulcs (növényzet)
6. hétA jelenleg érvényes jelkulcs (síkrajz)
7. hétFelmérési technikák (poligonálás, iránymérés, előremetszés, oldalmetszés)
8. hétFelmérési technikák, műszerek (GPS, távmérő)
9. hétTerepi felmérés 1
10. hétTerepi felmérés 2
11. hétTerepi felmérés 3
12. hétTerepi felmérés 4
13. hétA terepmunka digitalizálása (szkennelés, OCAD)
14. hétNyomdakész térkép előállítása az OCAD segítségével
15. hétKonzultáció
Javasolt irodalom:
  • Robin Harvey: Mapmaking for orienteering
  • International Specification for Orienteering Maps, 2000
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz