A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
mttn1301 Matematika 3
II. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: aláírás -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Györffy János
-- Tervezett óratartó: Györffy János

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1-15. hét Kúpszeletek, másodrendű görbék. Paraméteres síkgörbék és térgörbék. Görbék görbülete, simulósík, simulókör. Felületek paraméteres megadása, felületi görbék, érintosík, normális. Elso alapforma, távolság, szög, felszín. Második alapforma, normálmetszet, ferdemetszet, normálgörbület, fogörbületek. Felületek belso geometriája, lefejtheto felületek. Monge-féle kétképsíkos ábrázolás és alkalmazásai. Poliéderek síkmetszetei, áthatások.
Javasolt irodalom:  
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz