A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c21Elméleti kartográfia
II. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Török Zsolt -- Tervezett óratartó: Török Zsolt

A tantárgy részletes tematikája
1. hétA térképészet mint tudomány. A térkép és kartográfia definíciói
2. hétA térbeli tájékozódás fogalma. Külső és belső terek, koordinátarendszerek
3. hétTérbeli megismerés. Térérzékelés, látás, vizuális tér
4. hétKognítív és mentális térképek
5. hétA térkategória fejlődése és a reprezentáció. A kartográfia ábrázolási formái
6. hétA kartográfiai ábrázolás objektumai. A tárgyi törvényszerűségek
7. hétMérés, méretviszonyok, mértékek, a méretarány fogalma
8. hétFogalmi és grafikus generalizálás
9. hétA térvonatkozás jellemzői, a térképi jelrendszer sajátosságai
10. hétA reprezentációs tér a kartográfiában. A térkép alkotó elemei
11. hétAz idő szerepe a térképészeti ábrázolásban
12. hétAz analóg és a digitális kartográfiai modellezés
13. hétKartográfiai modellezés digitális környezetben
14. hétTérképhasználat, kartometria
15. hétA térképészet aktuális elméleti kérdései
Javasolt irodalom:
  • Kraak-Ormeling: Cartography
  • Zentai László: Számítógépes térképészet
  • Hake-Grünreich: Kartographie
  • Klinghammer- Papp-Váry: Földünk tükre
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz