A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c18Bevezetés a térképészetbe
I. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+2 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Klinghammer István -- Tervezett óratartó: Klinghammer István

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A magyar térképészet a kezdetektől napjainkig – Az ókori és kora középkori térképészet - A reneszánsz kor térképészete
2. hétA török kor - A képzés megjelenése - A civil térképészet
3. hétKatonai felmérések - A XX. sz. térképészete - A jelen
4. hétA Föld térképezése: a felmérés - A Föld alakja és méretei
5. hétTájékozódás a Földön
6. hétA gömb „síkba fejtése”: a vetületek
7. hétA vetületek csoportosítása
8. hétA térképi általánosítás (a kartográfiai generalizálás)
9. hétA térképek névrajza – a magyar és részben magyar földrajzi nevek helyesírása
10. hétA magyar földrajzi nevek egységesítése - Külföldi területek földrajzi nevei
11. hétTájékozódás a térképpel – A térkép tájolása (az északi irányok)
12. hétMérések a térképen
13. hétA láthatóság megállapítása
14. hétKonzultáció (esetlegesen elmaradt óra pótlása)
15. hétKonzultáció
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer István – Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép, Gondolat Kiadó, Budapest, 1983. 369 o.
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz