A térképész szak tanterve
ALAPOZÓ TÁRGYAK 1
gttn1101 és gttn4101 (gy) Geológia 1
I. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+1 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 3
Tanszéki felelős: Draskovits Zsuzsanna -- Tervezett óratartó: Leél-Őssy Szabolcs

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hétÁltalános ásványtan (ásványfizika, ásványkémia, kristálytan)
2. hétRészletes ásványtan (szulfidok, oxidok, szulfátok, karbonátok)
3. hétMagmás kőzettan (a Föld szerkezete, mélységi magmatizmus)
4. hétMagmás kőzettan (vulkanizmus)
5. hétMetamorf kőzettan (a metamorfózis folyamata, kőzettípusok)
6. hétÜledékes kőzettan (mállás erózió)
7. hétÜledékes kőzettan (diagenezis, üledékes kőzetek csoportosítása)
8. hétElméleti zh. az eddigi anyagból
9. hétKőzetfajták összefoglalása, áttekintés
10. hétÁltalános őslénytan (történeti áttekintés, biosztratigráfia, paleoökológia)
11. hétRészletes őslénytan (rendszertan, törzsek rövid bemutatása)
12. hétRészletes őslénytan folytatása
13. hétFöldtani alapfogalmak (formáció, fácies, diszkordancia, alaptörvények, stb.)
14. hétElméleti zh. az eddigi anyagból
15. hétTerepi óra (Kiscelli-plató, Mátyás-hegy). Kőzetek és földtani jelenségek bemutatása terepi viszonyok között
Javasolt irodalom:
  • Kiss János: Ásvány-kőzettani alapismeretek
  • Géczy Barnabás: Őslénytan
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hétKristályrendszerek felismerése, határozása modelleken
2. hétELTE Szabó József gyűjtemény megtekintése magyarázattal
3. hétA kőzetleírás szempontjai
4. hétVulkáni formák – diavetítés (Kilimanjaro. Szt. Helen, Mongólia, Ecuador)
5. hétVulkanikus kőzetek felismerésének gyakorlása
6. hétVulkanikus és metamorf kőzetek felismerésének gyakorlása
7. hétDiavetítés üledékes formákról (Dél – Amerika, Ausztrália, Afrika)
8. hétKőzetleírási zh. vulkánikus kőzetekből
9. hétÜledékes kőzetek felismerésének gyakorlása 1
10. hétÜledékes kőzetek felismerésének gyakorlása 2
11. hétDiavetítés nevezetes őslénytani lelőhelyekről (Bakony, Holzmaden, Solnhofen)
12. hétŐsmaradványok vizsgálata, lerajzolása
13. hétMakroszkópos ősmaradványok felismerésének gyakorlása
14. hétKőzetleírási zh. üledékes kőzetekből
15. hétTerepi óra / Kiscelli-Plató, Mátyás-hegy/. Kőzetek és földtani jelenségek bemutatása terepi viszonyok között
Javasolt irodalom:
  • Kiss János: Ásvány-kőzettani alapismeretek
  • Géczy Barnabás: Őslénytan
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz