A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c34Kartográfiatörténet
V. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 1+1 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Török Zsolt -- Tervezett óratartó: Török Zsolt

A tantárgy részletes tematikája
1. hétTudomány- és tudománytörténet- elméletek
2. hétA Kuhn-féle tudományfejlődési modell, a kartográfiatörténet multilineáris fázismodellje
3. hétA kartográfiatörténet kialakulása, helye a tudományok rendszerében
4. hétA kartográfiai elmélet kialakulásának kezdetei, a kartográfia résztudománnyá válása
5. hétA kartográfia önállósodásának folyamata: konstitúció és etabláció
6. hétA kartográfia fejlődése a 20. században
7. hétA dekonstrukciós módszer és a társadalmi kontextus a kartográfiatörténetben
8. hétA kartográfiai ábrázolási formák kialakulása
9. hétA tematikus kartográfia fejlődése
10. hétTérképsokszorosítási technológiák fejlődése
11. hétRégi térképek mint történeti források
12. hétTérképtörténet a digitális korszakban
13. hétA magyar térképészet a 17-18 században
14. hétA magyar térképészet a 19-20. században
15. hétA kartográfiatörténeti kutatás fő irányai: források, módszerek, intézményi keretek
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer-Pápay-Török: Kartográfiatörténet
  • Imago Mundi számai
  • History of Cartography monográfia kötetei
  • Enzyklopedie zur Geschichte der Kartographie
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz