A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c30Térképrendszerek
III. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Zentai László, Jankó Annamária

A tantárgy részletes tematikája
1. hétTörténeti áttekintés
2. hétAz I. katonai felmérés
3. hétA II. katonai felmérés
4. hétA III. katonai felmérés
5. hétA IV. katonai felmérés és az önálló magyar térképészet kezdetei
6. hétA topográfiai térképezés a II. világháborúban és az ötvenes évek elején
7. hétA népgazdasági célokat szolgáló 1:10000 méretarányú topográfiai térkép. Hazai és nemzetközi szelvényezés
8. hétA Gauss-Krüger vetületi rendszer és UTM
9. hét Katonai topográfiai térképek 1 (vetület, szelvényezés, levezetett térképek)
10. hétKatonai topográfiai térképek 2 (jelkulcs)
11. hét Egységes Országos Térképrendszer 1 (vetület, szelvényezés, levezetett térképek)
12. hétEgységes Országos Térképrendszer 2 (jelkulcs)
13. hétA szomszédos országok topográfiai térképrendszereinek áttekintése
14. hétEgyes külföldi országok topográfiai térképrendszerei (Németország, Finnország, Spanyolország, Hollandia)
15. hétKonzultáció
Javasolt irodalom:
  • Topográfiai térképek szabályzatai
  • Rolf Böhme: Inventory of World Topographic Mapping
  • Parry-Perkins: World Mapping Today
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhozVizsgatételek:

1/A. I. katonai felmérés
2/A. II. katonai felmérés
3/A. III. katonai felmérés
4/A. IV. katonai felmérés és a Monarchia felbomlása
5/A. Topográfiai térképeszet a két világháború között (1945-ig)
6/A. A katonai topográfiai felmérések (I-IV.) levezetett térképei

1/B. Az intézményrendszer átalakulása a II. vh. után, gyorshelyesbítés
2/B. Az 1:10000-es méretarányú topográfiai felmérés (1952-1980)
3/B. Katonai térképrendszerek (1953-1997)
4/B. EOTR
5/B. Napjaink topográfiai térképei (Magyar Topográfiai Program, NATO stb.)
6/B. Digitális topográfiai térképek