A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c31Általános térképtörténet
I. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 2+0 -- Számonkérés: vizsga -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Török Zsolt -- Tervezett óratartó: Török Zsolt

A tantárgy részletes tematikája
1. hétAz első térképek: prehisztorikus emlékek és a természeti népek térábrázolásai
2. hétAntik térképészet
3. hétGörög és római térképek
4. hétPtolemaiosz kozmográfiája
5. hétA középkor térképeinek szimbolikája
6. hétA portolánok és a nagy földrajzi felfedezések
7. hétA nyomtatott térkép a reneszánsz kultúrában
8. hétAz első atlaszok: Mercator és Ortelius
9. hétA magyar térképészet kezdetei: Lázár és Honterus
10. hétKozmográfiák és korográfiák, a terepfelmérés módszertanának kialakulása
11. hétAtlaszok és földgömbök évszázadai
12. hétTérképek és mérések: a felvilágosodás kora
13. hétKatonai felmérések a 18-19. században (Habsburg Birodalom)
14. hétA tematikus térképészet kezdetei
15. hétRégi térképek: gyűjtemények, feldolgozás, restaurálás (gyűjteménylátogatás)
Javasolt irodalom:
  • Klinghammer- Pápay- Török: Kartográfiatörténet
  • Stegena: Térképtörténet
  • Klinghammer-Papp-Váry: Földünk tükre a térkép
  • A Cartographica Hungarica, The Map Collector, Mercator's World számai
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz