A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c47Geoinformatika 6 (vektoros rendszerek)
IV. évfolyam 2. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Jesús Reyes

A tantárgy részletes tematikája
1. hétBevezetés: Az AutoCad rövid története. Az AutoCad Map megjelenése. A munkafelület részei. Fontosabb billentyűkombinációk
2. hétRajzolási parancsok 1.
3. hétRajzolási parancsok 2.
4. hétNevek írása
5. hétObjektumok kiválasztása. Az Osnap parancs
6. hétCsomópontok szerkesztése, vonalak görbítése
7. hétTovábbi szerkesztési parancsok 1.
8. hétTovábbi szerkesztési parancsok 2.
9. hétNézetek beállítása, a Zoom és Pan parancs
10. hétRétegkezelés. Az import és export parancs beállításai
11. hétA Map menü: térképrajzolási parancsok
12. hétAdatbázis-kezelés és elemzés
13. hétFeladat megoldása 1.
14. hétFeladat megoldása 2.
15. hétFeladat megoldása 3.
Javasolt irodalom:
  • AutoCad 2000. Pétery Kristóf. LSI Oktató Központ. Bp, 1999.
  • http://www3.autodesk.com/adsk/section/0,,297247-123112,00.html: Online Manual and Tutorial (2000. december 1.)
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz