A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c56Szakszeminárium 2
V. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 0+2 -- Számonkérés: gyakorlati jegy -- Kredit: 2
Tanszéki felelős: Zentai László -- Tervezett óratartó: Zentai László

A tantárgy részletes tematikája
1. hét A diplomamunkával kapcsolatos tudnivalók
2. hét 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
3. hét 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
4. hét 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
5. hét A törvények és rendeletek kartográfiai szempontú elemzése, értelmezése
6. hét A DTP fogalma, kiadványszerkesztő szoftverek
7. hét A DTP és a szövegszerkesztés különbségei
8. hét Helyesírásellenőrzés és elválaszás a kiadványszerkesztő programokban
9. hét Grafikus állományok a kiadványszerkesztő programokban
10. hét A QuarkExpress kiadványszerkesztő program áttekintése
11. hét A QuarkExpress menürendszere 1
12. hét Bemutatókészítő programok
13. hét Microsoft PowerPoint 1
14. hét Microsoft PowerPoint 2
15. hét Konzultáció
Javasolt irodalom:
  • Aktuális törvény- és rendeletszövegek
  • Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve (Osiris, Budapest, 1996.)
  • Kolossa T.-Szilágy T.: Színes nyomda az íróasztalon, avagy DTP mindenkinek (Print Consult, Budapest, 1996.)
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz