A térképész szak tanterve
SZAKTÁRGYAK
TR-c12Geodézia
II. évfolyam 1. félév -- Óraszám: 2+3 -- Számonkérés: vizsga + gyakorlati jegy -- Kredit: 5
Tanszéki felelős: Györffy János -- Tervezett óratartó: Winkler Gusztáv (külső), doktorandusz

A tantárgy részletes tematikája (elmélet)
1. hét A geodézia szerepe, helye az információgyűjtés területén.Térinformatikai kapcsolatok, adatgyűjtési méretarány. Térinformatikai nagyméretarányú adatbázisok.
2. hétVízszintes mérések. A Föld alakja, szintfelületek, koordináta-rendszerek.Az iránymérés elve és eszközei.
3. hétVízszintes mérések. A teodolit és típusai.A vízszintes mérések módszerei.
4. hétVízszintes mérések. A szögmérés automatizálása.Távolságok mérése, geometriai és fizikai távolságmérés.
5. hétMagasságok meghatározása. A szintezés elve és eszközei, az optikai szintezőműszer.A szintezés módszerei, paraméterei, trigonometrikus magasságmérés.
6. hétSzámítások a vetületi síkon. A geodéziai számítások alapfeladatai, síkkoordináta rendszerek.Előmetszés, oldalmetszés, hátrametszés.
7. hétTérbeli helymeghatározás navigációs műholdrendszerrel. A GPS felépítése.A műholdak és földi állomások alrendszerei, módszerek és lehetőségek, pontosság.
8. hétAlaphálózatok, alappontsűrítés. Klasszikus vízszintes és magassági alapponthálózat.Alappontsűrítés műholdas helymeghatározással.
9. hétGeodéziai felmérések tervezése.
A terület, méretarány és költség összefüggései. A munkálatok folyamata.
10. hétRészletes felmérések. Részletpontok vízszintes és magassági felmérésének elvei.Derékszögű koordinátamérés, szintezés, tachimetria, GPS-mérések.
11. hétEgyéb koordinátamérési módszerek a nagyméretarányú térképezésben.
Elsődleges és másodlagos adatgyűjtés, aktív szkennerek.
12. hétTérképek a geodéziai gyakorlatban.
Geodéziai alaptérképek tartalma, pontossága. Számítógéppel kezelt térképek, térképrendszerek.
13. hétNagyméretarányú (geodéziai) térinformatikai adatbázisok (városirányítási, régészeti, építményrekonstrukciós adatbázis).Adatgyűjtési módszerek, alaptérkép szerkesztése, részletesség és pontosság kérdése.
14. hétKözepes méretarányú (topográfiai) térinformatikai adatbázisok (környezeti, tervezési, történeti adatbázis).Vegyes térképezési módszerek, tematikus térképek modellezése.
15. hétÖsszefoglaló
Javasolt irodalom:
  • Dr. Krauter András: Geodézia(Műegyetemi Kiadó, 1995)
A tantárgy részletes tematikája (gyakorlat)
1. hét Tematika ismertetés; alapfogalmak; egyszerű geodéziai eszközök (kitűző rúd, kettős derékszögű szögprizma); beintés; beállás; hosszmérés ismertetése; derékszögű felmérés ismertetése
2. hétDerékszögű felmérés végrehajtása
3. hétIsmerkedés a teodolittal
4. hétMérési gyakorlat a teodolittal
5. hétGeodéziai első és második főfeladata (irányszög és távolság számítás). Geodézia számítások: előmetszés, hátrametszés, oldalmetszés, ívmetszés. Trigonometriai magasságmérés
6. hétMérés teodolittal (a geodézia számítások gyakorlati végrehajtása)
7. hétIsmerkedés a tachiméterrel; mérés a tachiméterrel
8. hétOsztályzás: Pontra állás, az állótengely függőlegessé tétele
9. hétIsmerkedés a szintező műszerrel
10. hétMérés a szintező műszerrel
11. hétOsztályzás: Leolvasó berendezések használata.Sokszögelés ismertetése
12. hétSokszögvonal mérése
13. hétPótlási lehetőség
14. hétFélév végi ZH.
15. hétKonzultáció; félévi jegy adás
Javasolt irodalom:
  • Dr. Karsay Ferenc: Geodézia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
  • Geodézia I–III. Középiskolai tankönyv.
  • Sárközi Ferenc: Geodézia
Vissza a részletes táblázathoz -- Vissza a tantervi oldalhoz